Archiv

ÚSPĚŠNÁ DRUŽSTVA HRY SVÍČKY 2007:

1. Prahory 3:43
2. abpopa 6:48
3. HALUZná ORGanizácia 11:51

Blahopřejeme všem zde uvedeným a dále pak všem, kteří během hry své znalosti a schopnosti využívali nejlepším možným způsobem k nejlepšímu možnému výsledku a přitom se drželi zásad fair play.

Zvláštní ocenění náleží družstvu HALUZná ORGanizácia za nejlepší výsledek ve hře Bezvíček 2007. Čestný titul smolař hry udělujeme družstvu Unaveni sluncem za jejich nadějný, leč nestihnutý finiš.

O Svíčky 2007 se zasloužili: Alena Aulická-Pozdílková, Petr Aulický, Michal Blaha, Radek Brokl, Tomáš Brokl, Jitka Broklová, Tereza Broklová, Jana Cedzová, Jirka Čáp, Marie Faruzelová, Josef Gregor ml., Josef Gregor st., Helena Gregorová, Martina Hanžlová, Pavel Horák, Markéta Chvojková, Zdeněk Janda, Filip Jánský, Petr Jestřábek, Petr Kábrt, Láďa Kalášek, paní Kopalová, paní Kristýna, Pavel Lopour, Olina Lopourová, Míša Maděrová, Vladislava Matějková, Martin Pospíšil, Běta Pospíšilová, Radka Pospíšilová, Martin Pozdílek, Máša Václavíková, Pavel Veselý, Jarda Voříšek, Tomáš Vrbický a Jiří Wilda.

Bezvíček a Svíčky 2007-jak to bylo

Začněme krátkou exkurzí do historie. Po Svíčkách 2005 vidíme, že snažit se zužitkovat každý dobrý nápad za každou cenu v terénní hře není úplně nejšťastnější. Cítíme, že jsme schopni vymyslet lepší zadání, než jsou pracná Prvočísla nebo speciální pomůcky vyžadující Řeky. A tak se nám v průběhu příprav Svíček 2006 začínají některé šifry hromadit v šuplíku, protože se nám z nějakého důvodu nepozdává je do terénní hry zařazovat.

A pak přišlo jaro 2006 a organizátorské dialogy, z nichž nakonec vykrystalizoval názor, že stávající koncept rozdávání nápověd plnými hrstmi je špatný. Tedy koncept, kdy každý má na nápovědy nárok a nějaké zúčtování dosavadního postupu proběhne až v cíli hry, kam stejně většina účastníků nedorazí, a to navíc jen nějakým virtuálním způsobem typu pošupování v pořadí nebo neúplným zadáním závěrečné šifry. Jinými slovy jsme cítili, že se jako organizátoři během hry vlastní nadměrnou ochotou stavíme do role hloupého věřitele, který poskytuje ve velkém špatné úvěry (rozuměj nápovědy) klientům (rozuměj hráčům), kteří je čerpají od prvopočátku s vědomím toho, že je nikdy nehodlají aktivně splácet. A abychom učinili hráčům s tímto přístupem život o něco nepříjemnější, začal se hledat koncept, který měl na jednu stranu zařídit, aby čerpání nápověd bylo obecně nevýhodné a „drahé“, a tím motivovat k řešení šifer namísto jejich obcházení, na druhou stranu však měl stále toto obcházení umožňovat jako nouzovou variantu s ohledem na specifické vlastnosti Svíček jako hry v cizím prostředí.

A pak se zničehonic objevila inspirace v podobě pravého Bednáře a během týdenního pobytu v Rožnově pod Radhoštěm vznikl i koncept samotný a šifra, později pojmenovaná Hodný trpaslík. Koncept získával stále konkrétnější podobu a za čas získal i jméno. Bezvíček. Jeho myšlenka byla prostá. Přestaneme podporovat život na dluh. Nahradit tresty za zvýhodnění zvýhodněním za odměnu. Prostě raději odměňujeme než trestáme. Takže chcete nápovědy? Ano, na Svíčkách je máte mít. Ale zaslužte si je. Nejdříve si vydělejte, pak si utrácejte, chcete-li. Ale chtít nemusíte. Standardní hra je zadarmo, platí se jen za nadstandard. A bude to náročné a drahé. Obcházení problému se nesmí vyplácet. Protože teprve tak si budete možnosti brát nápovědu vážit a přestanete ji brát jako samozřejmost, tak jako že po zimě přijde jaro.

Otevřela se registrace na Svíčky 2006 a stalo se to, čeho jsme se tajně obávali, že jednou přijde. Jen jsme to nečekali tak brzy. Naplnil se limit účastníků. A tak jsme rezignovali na ještě jeden původní záměr, který měl Bezvíček plnit. Rezignovali jsme na to, že nám Bezvíček pomůže donutit družstva, aby nám platila startovné včas. Rezignovali jsme na představu, že do Bezvíčku pustíme teprve ta družstva, která budou mít startovné uhrazeno. Každoroční upomínání a doprošování se nazanedbatelného podílu družstev ve chvíli, kdy už se opravdu potřebujeme věnovat něčemu jinému a peníze mít na kontě, je ubíjející.

Vždycky jsme se děsili toho, že bychom se dostali do situace, kdy by bylo nutné pořádat na Svíčky kvalifikaci. A teď náhle tu byla hra, která sama o sobě je schopna tuto funkci plnit. Stačí adekvátně upravit pravidla. Ne, že by to bylo nezbytně potřeba, ale zase to učiní hru o něco spravedlivější. A taky to bude motivovat k účasti, což by mělo pomoci k většímu rozptýlení bodového zisku.

Proběhly Svíčky 2006 a viděli jsme, že dosavadní systém už je neúnosný. Námitky, že hra byla postavena tak, že pomáhala obcházečům problémů před jejich řešiteli a že jsme měli více štěstí než rozumu, že hra dopadla, jak dopadla, jsme uznali jako opodstatněné. Přece jen si hráčů, kteří mají chuť se se Svíčkami poprat, jak se patří, vážíme a nechceme, aby si na hře vinou jejího systému připadali za pitomce. A těm, kteří raději hledají alternativní cesty, jsme na jednu stranu nechtěli zavírat dveře, na stranu druhou jsme jim přichystali pár klacků pod nohy. Jméno těch klacků už znáte. Bezvíček.

A pak následovalo dolaďování, počítání, modelování, odhadování, kterým se mělo docílit toho, aby byla hra co nejspravedlivější a dopředu co nejlépe odhadnutelná. Zazněla celá řada námitek k jednotlivým herním prvkům. Nejprve mezi organizátory navzájem, později pak i na základě komentářů hráčů. Námitky měly většinou jeden společný prvek, a sice upozornění na možné znevýhodnění některých skupin hráčů. A protože rozhodně nebylo naším cílem kohokoli znevýhodňovat, začala pravidla bobtnat o všelijaké přívažky, které nabízely více cest, jak hrou projít, a vycházely vstříc všem skutečně i domněle znevýhodněným. A tak přibylo 10 bodů za hezký úsměv, přibyla Jičínská fáze, přibyla kategorie Asketa, přibyly okruhy družstev. Přívažky se přestaly přidávat ve chvíli, kdy jsme usoudili, že už jsme velkorysí až dost. A nechali jsme pravidla, jak byla, s tím, že těžko soudit, co se osvědčí, a co se neosvědčí, opakovat se nebude.

Pravidla přestala bobtnat ve chvíli, kdy jsme byli varováni, že Bezvíček znevýhodní mladé, staré, tlusté, tenké, chytré, hloupé, chudé, bohaté, muže, ženy, děti, Čechy, Moraváky, Slováky, studenty, pracující, důchodce, rodiče, bezdětné, svobodné, vdané, ženaté, rozvedené, vdovy, vdovce. Bylo to ve chvíli, kdy bylo na místě položit si otázku, vůči komu jsou vlastně všichni v nevýhodě. A v nevýhodě byli. Vůči stavu, jaký panoval o rok dříve a který jsme prohlásili za špatný.

Mezitím se chystaly samotné Svíčky. Svými nápady začali do hry přispívat další a další lidé, takže se nám dařilo činit hru stále pestřejší a neokoukanou. Místem konání byl zvolen Jičín jako Zbožákovo bydliště, což se ukázala být veskrze šťastná volba. Ochota a vstřícnost místních úřadů a jiných institucí byla neobyčejná. Jaký to kontrast s loňskou Chotěboří. Dle průběžných informací, jimiž nás Zbožák zásoboval, to vypadalo, že nám co nevidět nabídnou starostu na hlídání stanovišť. A tak se nám podařilo dojednat start na hřišti, noční otevření rozhledny Milohlídky i Valdické brány, cíl ve Valdštejnské lodžii, v rozhlase se nahrál rozhovor k šifře S víčky. S díky jsme pak již odmítli nabídku na noční prohlídky zámku, protože pořádáme přece jen šifrárnu a nikoli vlastivědný zájezd. Ve stádiu vysoké připravenosti hry si nás pak sama našla nabídka výroby baget na zakázku. Do rozpracovaného konceptu už se to zařadit příliš nehodilo, zařadili jsme proto do čtvrtého ročníku Svíček prvek skrytých šifer.

Terénní průzkumy a vytyčování trasy byly taky celkem krušné. Okolí Jičína nenabízí příliš směrů, kterým se v terénní části ubírat, neboť zajímavější lokality jsou příliš vzdálené a od města oddělené nezáživnou bezlesou placatou krajinou. Jedinou výjimkou je směr severní. Věděli jsme, že trasu nechceme vést do velkých kopců okolo Tábora, protože extrémní polohy jsme se rozhodli vyhradit nápovědám. Věděli jsme, že trasu nechceme vést do provařených lokalit v okolí Prachovských skal, které jsou navíc součástí CHKO. A tak zbyla jediná možnost, vést trasu otevřenou krajinou bitvy u Jičína, plnou malých vesniček a drobných památníčků, jejíž stěžejní výhodou bylo to, že ji nikdo nebude znát.

Průzkum terénu nás pak nepotěšil. Narazili jsme na běžnému návštěvníkovi nepřátelskou krajinu plnou plotů, ostnatých drátů, výhrůžných cedulí, zlých psů, rozoraných a zatarasených cest. Trasa se tak musela na několika místech překládat, až se z ní stala orientačně i fyzicky nenáročná procházka z velké části po výrazných či značených cestách.

Svíčky pak procházely několikero testováním a takovým množstvím změn, které ve své historii nepamatují. Celkem 3 plánované šifry zcela vyřazené z jediného ročníku je doposud rekordní počet. Jedna z nich naprosto neprošla lednovým testováním Jmelí. Druhá musela být vyřazena po zjištění, že KČT začal pro své mapy používat jiný topografický podklad a nové mapy nejsou s původně zamýšlenou šifrou slučitelné. A konečně třetí šifru jsme vyřadili poté, co nám její myšlenku vyžrala Bedna. A tak se muselo nahrazovat. A dá se říci, že to hře i prospělo. Náhradní šifry (Kytky, Skokani a Noty) byly pak dost možná ještě lepší než ty původně zamýšlené. Dalších testů se pak v průběhu května ujali Pralinky zvlášť, Náhodní chodci a Dopijem a pudem… a šou mohla začít.

Tou dobou už byla otevřená registrace a ukázalo se, že růst zájmu o hru se zastavil. Přece jen se ročník 2005 svým označením „letní pohoda“ už trochu vymkl tomu, jakou hru bychom chtěli mít, což jsme v roce 2006 dali najevo a někteří hráči to úplně nestrávili. Takže jsme měli počet družstev o málo převyšující počet družstev, které jsme byli ochotni do hry vzít, a byli jsme si vědomi toho, že jich stejně s největší pravděpodobností do Svíček odpadne tolik, že stanovený limit zůstane nenaplněn. Vstupenky nevstupenky. Trochu se nám to kazí.

13. června odpoledne byla spuštěna Světová fáze Bezvíčku. A hned po svém spuštění se objevil první z technických nedostatků, kterých se v jeho průběhu objevilo ještě několik. Hned několik zvědavých hráčů odeslalo prázdný odpovědní formulář. Naštěstí na vzniklou situaci stíháme obratem zareagovat a zapracovat do odpovědí dodatečně odpovědi zaslané e-mailem, aniž bychom pochybovali o správnosti takto stanoveného konečného pořadí.

Hra byla rozdělena do 4 sad po 4 úlohách, které byly zveřejňovány v rozličnou týdenní i denní dobu a v poměrně dlouhých časových rozestupech tak, aby měl každý z nich šanci nalézt si mezi nimi termínově takovou, která mu bude vyhovovat nejlépe. A věřili jsme, že lidi pochopí, že čím déle hra poběží, tím méně bude záležet na minutách, ba hodinách. Zatím se to úplně nedařilo. Hráči nám promýšleli taktiku, šťourali v pravidlech, připravovali se do startovních bloků a vůbec dělali samé takové věci, které jsme nechtěli, aby dělali, a které jim nemohli přinést příliš užitku.

Úloha Divné místo, divný člověk byla bezprostředně inspirována známým slovenským inzerátem „Hľadá sa dievča, ktoré vie pekne písať na stroji…“ Patřila asi k nejlepším nápadům do Bezvíčku zařazeným, do Svíček se nehodila, protože byla příliš omezující z hlediska možné tajenky. Byla stavěna tak, aby byla poměrně rychle řešitelná a na své si přišli ti, kteří Bezvíček pojali jako týmovou jednorázovou akci typu Sendviče. 18 správných odpovědí bylo lehce pod naše očekávání, nicméně v kontextu celkových výsledků zhruba odpovídající.

Úloha Hodinářské tajemství byla trochu riskantní. Několikrát jsme ověřovali, zda je náš předpoklad a propočet správný, až jsme usoudili, že ano. Úloha šla do hry s předpokladem, že si vyžádá asi největší množství špatných odpovědí, neboť správnost odpovědi je založena na správnosti interpretace otázky. 9 odpovědí je zhruba odpovídajícím výsledkem, tak, jak se předpokládalo, s jednou výjimkou dorazily všechny správné odpovědi téměř ihned po zadání. Částečnou zásluhu na úspěšnosti má i dodatečně zařazená nápověda v pojmenování úlohy, původně se jmenovala nějak neutrálně. Naprostá vzájemná neshoda špatných odpovědí budiž potvrzením, že jsme se ve svém úsudku nemýlili.

Úloha Most byla první ze zařazených cestovatelských úloh bezprostředně inspirovaných Pravým Bednářem. U těchto úloh jsme měli přehnanou obavu z toho, aby právě na nich nezůstaly viset nerozdělené vstupenky, takže se právě na ně přidělovalo vstupenek málo. To mělo za následek, že se nakonec na těchto relativně jednoduchých úlohách na někoho nedostalo vstupenek a jinde se mu je získat nepodařilo. Z několika původně rozpracovaných skutečně nebo zdánlivě cestovatelských úloh nakonec zůstaly čtyři. Tak, aby byla v každé sadě jedna a aby každá zastupovala jeden ze čtyř nejvýznamnějších regionů, odkud hráči šifráren jsou, tedy Prahu, Brno, východní Čechy a dalekou Moravu. U úlohy Most jsme chtěli odměnit všímavé, neboť jsme předpokládali, že gigantického nápisu na silničním mostě, který je v těsném sousedství mostu železničního si leckdo, kdo tudy v minulosti cestoval, prostě musel všimnout. Časy odpovědí tomu nicméně moc nenasvědčují, takže nakonec byla úloha spíše testem schopnosti sehnat si jasně dané, ale těžko dostupné informace. V tomto testu uspělo 18 družstev, což je poněkud méně, než bychom čekali u úlohy, která byla k vyřešení jeden a půl měsíce.

Úloha Otrávený byla patrně nejtěžší úlohou Světové fáze a s vědomím této skutečnosti byla zařazena do první sady. Úloha byla zadávána s jednoduše zapamatovatelným formátem tak, aby bylo možné nad ní přemýšlet během běžných denních činností bez potřeby mít zadání při sobě či se mu nějak speciálně věnovat. Úloha se rozvíjela okolo myšlenky na Svíčkách ještě nikdy nepoužité, byť ve všemožných dešifrátorských manuálech občas zmiňované, a sice použití jména hry či úlohy přímo k jejímu dešifrování. A bylo to hodně těžké. Ještě před hrou jsme tipovali, jak dlouho bude nejrychlejšímu družstvu trvat, než se přes všechny zapeklitosti úlohy Otrávený prokouše, a odhadovali jsme tak dva týdny. To se nakonec nestalo, neboť po několika dnech od zveřejnění první sady ustrnula hra natolik, že jsme se ji rozhodli trochu popostrčit, a možnost nadhazovat nápovědy k šifrám jsme začali využívat dříve, než bylo původně plánováno. Až do konce hry jsme se pak drželi zásady, že nápovědy se zveřejňují jen na úlohy, na něž zůstávají volné vstupenky. Jejich záměrem bylo tyto vstupenky rozdat, nikoli zlevnit cenné body. A tento záměr ještě vyšel u úlohy Otrávený, u pozdějších už nikoli, neboť adresáti těchto nápověd se vesměs Světové fáze nezúčastnili. V každém případě jsme pro většinu nápověd zvolili systém velmi pomalého a dlouhodobého dávkování nápověd, aby bylo co možná nejméně podstatné, kdy přesně a jak často se který hráč dostane k zadání. Nápovědy se chystaly průběžně a pružně dle vývoje hry a první odpověď na Otráveného dorazila až po možná unáhleném začátku jejich zveřejňování. Nakonec pomohly celkem 12 družstvům k vyřešení úlohy, což je asi i více, než jsme s ohledem na její obtížnost očekávali.

Zveřejnění druhé sady přišlo ve chvíli, kdy hra potřebovala oživit, neboť intervaly mezi nimi jednotlivými sadami byly dlouhé a byly to jen průběžné nápovědy, co udržovalo aktivitu hráčů.

Úloha Davidova hvězda byla, jakkoli jsme se jinak takovýchto úloh do Světové fáze chtěli vyvarovat, především testem rychlosti. A pak také schopnosti neudělat chybu. Obecně jsme nechtěli, aby hrálo zásadní roli, zda se hráč dostane k zadání ihned po zveřejnění nebo s drobným časovým odstupem. V tomto ohledu byla Davidova hvězda výjimkou. Úloha byla velmi jednoduchá, byla ostatně v Bezvíčku jediná, která měla jasně popsaný postup a šlo jen o jeho aplikaci. Aby nebyla jednoduchá tolik, dovolili jsme si malou lest, očekávajíce, kdo všechno se lapí na lep. Ke zhruba 20 vzorovým slovům, která byla k rozluštění potřeba, jsme přidali velikou spoustu vzorových slov, která by v zadání vůbec nemusela být. To aby se úloha alespoň na první pohled tvářila takovou, jakou nebyla, tedy náročnou a pracnou drbačkou. Lest zafungovala dokonale. Úlohu, o níž jsme prohlásili, že ji nejde nevyřešit, vyřešilo 21 družstev.

Úloha Magorovina byla zařazena do Bezvíčku jednak pro svou náročnost danou více kroky a víceznačností, jednak pro neúměrný rozsah při potřebě zakódovat delší tajenku. Neintuitivnost posledního kroku zde byla příliš vysoká, rozhodně jsme čekali a chtěli vyšší úspěšnost než 10 správných odpovědí. Týmu Popocatepetl, který v luštění vynechal poslední krok, nám bylo líto a interně jsme si jej přejmenovali na tým Cotopopletl.

Úloha Pastorální potřebovala ke svému vyřešení natolik specifické pomůcky, že byla do Svíček nepoužitelná. K jejímu vyřešení spěly klasické dešifrátorské postupy a neúmyslná past, která nám do zadání proklouzla vinou jeho původního formátu, se podařila operativně odfiltrovat dříve, než nám stihla nadělat ve hře paseku.

Úlohou U Jedové chýše jsme si trochu zadělali na malér. Byla druhou cestovací úlohou a poslední takovou, u níž jsme předpokládali skutečnou nutnost dané místo, tentokrát v Praze, navštívit. Původní verzi, v jejímž zadání byl jen náznak toho, že se jedná o nápis na nějakém domě, jsme se nakonec rozhodli zjednodušit. A to obvyklou cestou nápovědy v názvu. A tak vznikl název U Jedové chýše. Z několika zdrojů čerpaná adresa Jedové chýše v ulici Ke Karlovu se nakonec ukázala být špatně. Jak je ostatně psáno v Tmanuálu: „Do průšvihu nás nikdy nedostane to, co nevíme. Dostane nás tam to, co víme příliš jistě, a ono to tak prostě není.“ Průšvih se nakonec nekonal, ale měli jsme v tomto ohledu víc štěstí než rozumu. Skutečná poloha Jedové chýše se od té naší lišila nepříliš, takže oblast, v níž bylo třeba hledat byla jen o něco větší. Zákeřnost cestovací úlohy, na níž cestování nebylo na první pohled patrné, se také příliš nepovedla. I tak se sešlo 6 správných odpovědí, z nichž ty nejrychlejší se objevily v úctyhodném čase.

Nastalo období státních svátků, během nichž Bezvíček ustrnul úplně. Jak období skončilo, skončila i pauza a objevila se třetí sada.

Na úlohu České památky nalezlo správnou odpověď 16 družstev, což bylo snad i o něco více, než jsme čekali. Obsahovala obtížný nápad a měla být další z úloh s jednoduše zapamatovatelným formátem, k jejímuž vyřešení není potřeba nad ní sedět. Některou z postupných úprav se bohužel stalo, že fotografie byly rozmazané, leč zásadní problém to nezpůsobilo.

Úloha Harcov byla z naší stranou trochu poctou ostatním hrám, termíny jejichž konání v ní byly zakomponovány. I tady si nicméně zařádil šotek, respektive naše nepozornost, vinou níž jsme udali chybně rok konání první Lampy. Když se nám pak začaly objevovat první odpovědi s jejím skutečným termínem, byť název úlohy odkazoval někam úplně jinam, vyškrtli jsme chybný údaj a prohlásili toto řešení za rovnocenné vzorovému. Takže i tady se vzniklý problém podařilo operativně vyřešit. 18 správných odpovědí bylo pak zhruba odpovídající poměrné jednoduchosti ú­lohy.

Úloha Hodný trpaslík byla první ze dvou úloh nepovinně cestovacích, ve kterých bylo tolik náznaků na správné řešení odkazujících a nalezitelných v jiných zdrojích, že se z nich dalo správné řešení s celkem vysokou měrou jistoty odhadnout. A tak bylo 19 správných odpovědí rovněž zhruba očekávaným počtem. Jako na jedinou úlohu Světové fáze navíc nikdo neodpověděl chybně.

Úloha Vlnobití vyžadovala úsilí a čas strávený nad zadáním. Opět zde byl potřeba správný nápad, avšak k jeho dosažení bylo podstatně důležitější mít zadání při sobě. Úlohu jsme čekali jednodušší než se ukázala být. Už pro nápovědu v názvu. Deset správných odpovědí bylo pod naše očekávání. Alespoň jsme si zde zase pohráli s nápovědami a rohlíkem.

V půli července pak došlo i na poslední sadu. Tou dobou se již hře věnoval jen zlomek hráčů, vesměs pak navíc ti, kteří už celkem nic dalšího nepotřebovali získávat. Z celé čtvrté sady se tak například nepřidělila ani jediná vstupenka.

Úloha Kamarádi na výletě byla poslední, do níž se nám podařilo propašovat chyby. Na průnicích cest přebývaly čáry. Tady jsme celou věc ošetřili již jen upozorněním, na přepracovávání již bylo pozdě. Úloha byla zamýšlena pro běžnou týmovou spolupráci a pouhých 8 správných odpovědí je sice adekvátní účasti v závěru hry, nicméně neodpovídá náročnosti úlohy.

Úloha Perioda byla do hry zařazena s jasným záměrem. Měla dopomoci slabším družstvům doposud bez vstupenky tuto vstupenku získat. Když to nejde usilovným luštěním, budeme hodní a umožníme to usilovnou prací. U úlohy Perioda jsme měli patrně nejhorší odhad toho, jak se bude vyvíjet. Záměr se nepovedl ani v nejmenším. Brali jsme Periodu trochu podobně jako Davidovu hvězdu. Jako úlohu, která se takřka nedá nevyřešit. Nemá sice detailně popsaný návod, ale vyjma posledního kroku se všechny ostatní odkrývají zcela samy. A zrovna jako Davidova hvězda byla i Perioda záměrně sestavena tak, aby se tvářila hrůzostrašněji, než jakou byla. Protože na rozdíl od Davidovy hvězdy se na Periodě skutečně pracovat muselo, leč vzhledem k periodám v Periodě obsaženým to nebyla práce nikterak náročná. Všehovšudy 4 správné odpovědi pak asi dokumentují spíše zápal pro hru po více než měsíci jejího běhu než úlohu samotnou. Protože dané problematice nikdo z autorů příliš nerozumí, obavy z přílišné snadnosti strojového řešení úlohy Perioda nás přiměly zakázat kopírování. To jsme netušili, že zakázané kopírování je pro leckteré hráče v podstatě nulovým problémem. Inu, nenaděláme nic.

Úloha Vánoce byla jednoduchá a založená na vyhledávání. 13 správných odpovědí tak jako v celé čtvrté sadě neodpovídá náročnosti úlohy. I tady jsme čekali, že si na úloze doberou vstupenky ti, jimž se až doposud nezadařilo.

A konečně úloha Zde jsem jako poslední a ne nutně cestovací byla s 10 správnými odpověďmi rovněž hluboko pod očekáváním.

Světová fáze proběhla, rozdaly se vstupenky kategorie Kapřík, kterých bylo více, než by bylo zdrávo, a chystal se den D. Pepa a Hela doma lepili oříšky a hromadně jsme sháněli spoluorganizátory, kterých se nám podařilo pro tento ročník sehnat nebývalé množství. Tušili jsme, že hra, na níž se tentokrát autorsky podílelo sedm osob, je sestavena z vesměs zajímavých nápadů a těšili jsme se na odezvu, kterou budou mít.

Jako nekonečný evergreen Svíček jsme v posledních dnech více než co jiného (třeba chybná data a DPH) řešili problémy s nezaplaceným startovným. Neplatičů byla letos neuvěřitelná čtvrtina, čímž jsme pravděpodobně trhli dosavadní rekord.

Na poslední chvíli před hrou se začalo ukazovat, že se nám jedna věc začíná zásadním způsobem vymykat z rukou. Tou byla Jičínská fáze Bezvíčku. Hra byla zamýšlena jako doplňková možnost dosáhnout dvanácti bodů, pokud to někdo nezvládl ve Světové fázi, jako náplň pro lidi, kteří se v oblasti už budou tak jako tak vyskytovat, a pro lidi, jejichž dopravní spojení do místa konání je takové, že chtě nechtě musí přijet dříve, což jsme chtěli tak trochu podpořit z obav o dopravní kapacity do místa konání. Koneckonců seznámení se s jízdním řádem byl prvopočáteční impulz, díky němuž se vůbec Jičínská fáze zrodila. A věděli jsme, že Jičínská fáze Bezvíčku nebude herním prvkem, na kterém se bude lámat chleba. Na to je příliš těžká a krátká.

Jenže hráči se začali chovat zcela jinak, než jak jsme očekávali. Namísto toho, aby šetřili síly na Svíčky, rozhodli se vstávat za hluboké noci a vymýšlet krkolomné způsoby dopravy, aby nezmeškali z Jičínské fáze ani minutu. Ani příjezd 20 minut po zahájení jim nebyl dost vhod, za což jsme obdrželi řadu invektiv, na něž jsme se rozhodli nereagovat, neboť samotná skutečnost, že se někomu začnou tři dny před hrou nepozdávat nějaké skutečnosti, které zná již půl roku, je dost pádným důvodem k ignoranci. Ani zjevná předraženost bodů, která měla dát najevo velmi doplňkovou funkci Jičínské fáze, neodradila hráče od zběsilého honu za body, kterými se Svíčky neřeší, ale obcházejí.

Nejvíce nás pak uváděly v údiv ty připomínky, které si zoufaly nad tím, že na Jičínskou fázi nechtějí, ale bohužel jsme jim to uložili za povinnost. Na naše ujištění, že to tak není, se nám dostávalo odpovědí, že to tak je, a jelikož se nezdálo, že by tento postup vedl k jakémukoli výsledku, seznali jsme, že nezbývá, než nechat hráče, aby se trochu spálili. A nakonec z toho bylo popálenin jako při požáru rafinérie. A je pravda, že jsme měli na nesmyslnost takového počínání upozorňovat razantněji. Jenom jsme si nebyli natolik jistí, že jsme to všechno namodelovali, napočítali a rozvrhli tak, že se výsledky Bezvíčku do Svíček samých odrazí tak, jak chceme, tedy málo. Pořád tady existovala asi nezničitelná obava, že ne vždy se hra chová tak, jak si organizátor přeje. A tak jsme se vůči osočování bránili jen málo, protože co kdyby to náhodou nevyšlo. Vyšlo to. Jenže to vyšlo až s křížkem po funuse.

A tak se Jičínská fáze Bezvíčku spustila. Během jejího průběhu se do ní zapojila téměř všechna družstva do Svíček přihlášená a nebylo v našich silách s tím cokoli udělat. Výsledek Jičínské fáze byl ještě o něco chudší, než jaký jsme předpokládali. Náš odhad byl, že nejúspěšnější družstva Jičínské fáze prolomí tak čtyři šifry. Ve skutečnosti jen dvě nejúspěšnější rozluštila dvě. A tak byla Jičínská fáze v konečném důsledku dost zbytečným herním prvkem.

Úlohy do Jičínské fáze zařazené byly úlohy, které obecně splňovaly dvě vlastnosti. Jednak to byly úlohy vhodné do terénní hry a jednak to nebyly úlohy vhodné do Svíček. Ať už z důvodu přílišné obtížnosti či z důvodu nemožnosti zakódovat potřebnou tajenku.

Úloha Co sem nepatří? byla nejčastěji vyřešenou úlohou Jičínské fáze. Neměla žádnou převratnou myšlenku, ale byla jednoduchá.

V úloze Fujtajbl jsme ještě na poslední chvíli odhalili chybu, takže se za pět minut dvanáct předělávala. Její obtížnost byla příliš velká.

Úloha Inzerát byla úlohou původně zamýšlenou do samotných Svíček. Testery doporučované zjednodušení pomocí nějakého hodně návodného začátku nakonec úlohu odsunulo do Bezvíčku, protože AAA Auto Praha s trasou hry opravdu nemá nic společného. Neproporcionální písmo, kterým bylo zadání napsáno, aby usnadnilo samotné zpracování šifry, nám nakonec odluzovalo hráče špatným směrem.

Úloha Love byla založena na své vlastní tajence, takže její použití jiným způsobem bylo předem vyloučeno. Jediné české slovo se všemi samohláskami se pro zakódování přímo nabízí, a aby to nebylo tak těžké, vyplatí se umět trochu romsky.

Úloha Muzeum měla taky nespornou nápovědu v názvu a rovněž patřila k tomu jednoduššímu, co Jičínská fáze přinesla.

Úloha Netradiční byla testem, co se stane, pokud hra v tichosti vypustí hru od hry do nekonečna opisované pravidlo, které tak hráči mají tendenci považovat za samozřejmost. Opět platí – proto ten název.

Úloha Pisano na Baldě měla odměnit věrné hráče Svíček odkazem na prvočísla jako oblíbené autorské rekvizity.

Úloha Scénář k pornu byla závislá na správném nápadu a to, že v ní bude hrát uričtou roli počítání písmenek, měl napovídat podobným způsobem zadaný návodný text.

Úloha Učitel národů byla do Bezvíčku zařazena rovněž pro její náročnost. I zde jsme předpokládali malou odměnu pro pamětníky, neboť učitel národů a opakující se hodnota 200 spolu souvisí skrze české bankovky.

A konečně úloha Vzorová šifra byla asi tou nejhezčí, kterou se nám do Jičínské fáze podařilo zařadit, a byla tam jen proto, že se pomocí ní nedá zakódovat nic moc jiného, než právě ta „fenka“.

Namísto očekávaných 15 družstev nám jich na Jičínskou fázi dorazilo postupně 45, družstva, která díky zisku ze Světové fáze již takřka neměla co získat nevyjímaje. Vniveč tak přišel i pečlivý výběr času startu Svíček volený dlouze nad jízdním řádem tak, aby byl dobře dostupný ze všech relevantních směrů. Úspěšnost v Jičínské fázi byla ještě menší, než jsme čekali. Přece jen jsme předpokládali, že nejúspěšnější družstva zvládnou tak čtyři úlohy. Zvládla dvě. Stojí za to je jmenovat. Byly to ambra team a Čumáci.

Průběhu Jičínské fáze jsme využili k tomu, abychom rozvezli několik prvních stanovišť a jejich hlídače. A tak mohly začít Svíčky a my jsme věděli, že ještě jeden odhad nevyšel. Předpokládali jsme, že družstev, které budou startovat s méně než 12 body nutnými k jedné záchraně, bude zanedbatelný počet. Byly jich dvě pětiny. A tak jsme si nakonec pochvalovali, že jsme dodatečně do hry zařadili ještě další záchranné kruhy v podobě možnosti obětovat člena družstva za zisk 3 bodů. Pochvalovali jsme si to s tím, že první a druhá šifra jsou průchozí, takže tam nikdo skončit nemůže, a na třetí se o této možnosti dozvědí poprvé, což je akorát před tím, než začnou těžké šifry.

A tak v čase 14:04 zazněl nad libuňským hřištěm hvizd a otevřely se obálky. Luxus spolupráce s městem Jičín tak každému družstvu vynesl i jednu jeho mapu, ale především první šifru. Myšlenky původního otestovaného startu nám vyfoukla Bedna, takže se narychlo vytvořil start nový, který už byl otestován jen v rychlosti, proto byl limit na vydání správných kusů zadání pouhých 40 minut. Bylo to z naší obavy, aby se nestalo, že si před vypršením limitu nepřijde pro zadání nikdo. To se nestalo ani tak, první přišli asi po 20 minutách a než se výseče vydaly všem, bylo u stolečku už poměrně hodně hráčů. Pravda. Hodně jich bylo i poté, co jsme zahvízdali a začali vyměňovat špatné dílky za správné.

Poté jsme pobalili, nechali hráče hráči a rozjeli se do všech směrů, někteří rozvážet a obsazovat další stanoviště, někteří obsluhovat nápovědu, někteří rozbalit hlavní stan v Jičíně a někteří vyzvedávat právě čerstvě vyrobené bagety a lepit na ně naše nenápadné etikety. Když takto dorážíme na Nový Svět, jen pár minut po nás tam po svých dochází abpopa. Letmo koukáme na hodinky a začínáme se bát, že je to nějaké lehké.

Druhá šifra – Cizinci se stala neplánovaně první smrtící na trase. Sami jsme ji považovali za průchozí a zvažovali jsme, zda na ni vůbec stojí za to vyrábět nápovědu, kterou jsme nakonec v souladu s myšlenkou, že čerpání nápověd musí být nepříjemné, umístili na nejbližší vysoký kopec.

Třetí šifra – Oříšky vystrnadila pozdější bagetu do pozice skryté šifry, byť původní návrh na zpracování bagety byl právě takový, jaký byl použit na Oříškách. Byl zavržen i z hygienických důvodů. Motiv tří oříšků pro Popelku (na okraji Lomnice nad Popelkou) snad rovněž hezky pasoval do Jičína – města pohádky. Původní podoba náplně oříšků měla být jiná, zajímavější a o něco těžší. Vinou nucené změny trasy v souvislosti se změnou map pak zůstaly jenom oříšky pro Popelku.

Čtvrtá šifra – Fronta byla rovněž náhražkovou šifrou po změně map. Byla vytažena z archivu, ve kterém měla původně odpočívat do Svíček 2008 a asi byla nakonec lepší než ta původní. Byli jsme si ale také vědomi, že je o dost těžší, takže jsme hledali způsob, jak nenápadně nastínit postup v Sirkách. Dumali jsme nad povídáním o předbíhání ve frontách, až jen pár dní před hrou přišel nápad, že vlastně některé sporty používají naprosto stejný postup jako naše šifra. A vznikl článek Vzpomínky skokana Zeleného. A jinak slova „hurá“ a „heuréka“ jsou výsledkem sesterské práce.

Ještě na pátou šifru – Účtenku nám první družstvo – Prahory dorazilo velice brzy. Pak se postup hrou zbrzdil. Šifra sama byla jedním z důvodů, proč se předehra jmenovala Bezdíček. Samo jméno bylo nápovědou. Patřila do vždy ošemetné skupiny šifer, tj. šifer s „příběhem“. Zde příběhem o nákupu, účtence a následném rozhovoru. Z podstaty věci pak zadání obsahovalo i značné množství balastních informací, které činily šifru nebývale těžkou. Její zařazení do začátku hry pak bylo podmíněno spíše technickými než dramaturgickými faktory. A také vírou v to, že má hodně napovídací nápovědu, což se nakonec také neukázalo být úplně pravda. Byla na Svíčkách rovněž šifrou nejchybovější. Všechny chyby zde byly bohužel výsledkem naší nepozornosti. A asi největší botou letošních Svíček bylo pak s ohledem na šifru Účtenka zařazení článku Sdružení obrany spotřebitelů varuje do Sirek, neboť vznikl rovněž na poslední chvíli a nikoho vlastně nenapadlo, že se svým obsahem přímo nabízí k použití na Účtenku, byť k ní nepatří. Kořením dalšího postupu byl nejdelší přesun letošních Svíček, který v sobě obsahoval jedinou významnější orientační vložku. Skutečnost, že se jí celá řada družstev záměrně vyhnula dlouhou zacházkou po silnicích, není v zásadě náš problém a spílání za tuto skutečnost považujeme za pláč na špatném hrobě.

Šesté stanoviště v sobě obsahovalo jednak šestou šifru – Vojáky a jednak bagetu se skrytou šifrou. Bageta byla jedním z naplnění našeho nového sloganu: „Hra, která Vás nakrmí.“ Měla být víceméně formální vložkou ve hře, a protože se nedala testovat, pojišťovali jsme její řešitelnost z několika směrů. Jednak již zmíněným článkem v Sirkách, jednak hodně návodně psaným textem na etiketě a jednak další skrytou šifrou, kterou byl nápis na silnici ze Zámezí tázající se: „Nechybí v bagetě něco?“ Reklamačních telefonátů jsme pak během noci zažili hojno, nicméně shodou okolností z devíti družstev, která skutečně došla na patnácté stanoviště, kde byla bageta k použití, to byla jen dvě. Prahory a Proudoví krtci.

Samotná šestá šifra byla poslední z řady obtížnějších šifer. A opět, podobně jako Cizinci trochu nečekaně. Jakkoli jsme odfiltrovali nepotřebné pravidelnosti v nepočetných nadbytečných slovech, na něž nás upozornili testeři, hráči nám byli schopni nacházet další a držet se jich jako klíšťata.

Sedmá šifra – Tabulka měla být především zábavou pro celé družstvo, nicméně jsme nevěřili, že bude tak jednoduchá, jakou se ukázala být. Někteří testeři se nám u této šifry váleli smíchy po zemi, když vymýšleli slovní spojení jako „podsedická facka“, tak ať z toho hráči taky něco mají.

Osmá šifra – Noty byla patrně v praxi nejjednodušší šifrou Svíček. Byla rovněž náhradou za šifru předchozí, která neprošla testem, takže na Noty zbývalo už jen menší množství testerů. Na základě jejich připomínek jsme původní verzi, kdy písmenka byla rozházena v notové osnově náhodně a tvořila náhodná smysluplná slova, nahradili použitou, což šifře nakonec asi spíše ublížilo, než pomohlo. Byla už jednoduchá příliš.

Devátá šifra – Šachy přinášela velmi rozporuplné výsledky. Pro někoho byla průchozí, někdo se nad ní trápil dlouhou dobu. Věděli jsme, že není úplně jednoduchá, zároveň jsme považovali sirkový článek Nález starého deníku mění historii za natolik návodný, že by neměla představovat zásadní problém. Připravili jsme k šifře i veselou terénní nápovědu, která v několika případech kupodivu troskotala na tom, že hráči nebyli s to identifikovat důležité tváře českého šoubyznysu. Braillovu písmu se až doposud Svíčky snažily vyhýbat jakožto prvku, který k rozluštění nutně vyžaduje pomůcky. Šifru Šachy jsme ale shledali natolik zajímavou, že jsme se rozhodli Braillovo písmo zařadit.

Desátá šifra – Sud byla šifrou, kterou jsme brali jako jakýsi vrchol letošního ročníku. Měla být šifrou, na níž se bude vzpomínat (v dobrém i ve zlém) a která dokáže ještě promíchat karty tam, kde už hrozilo, že se nám výsledky hry budou příliš jasně rýsovat. Měla být šifrou, na které hráči nemají šanci zužitkovat své zkušenosti a na které musí myslet jinak, než jsou zvyklí. A to se jí beze zbytku povedlo. Myšlenka postavit do hry něco, co bude tak jednoduché, že si s tím někdo nebude vědět rady, přivedla nakonec Sud do hry. A de facto nulový přesun na další stanoviště byl také jediným důvodem, proč měla hra letos sedmnáct šifer a nikoli obvyklých šestnáct. Šifra Sud byla jedinečná i z jiného důvodu. Byla tak jednoduchá, že se na ní muselo napovědět složitější variantou jí samé. V průběhu příprav pak byla předkládána i varianta s vyobrazením skutečného sudu na víno, kterou nám ale i testeři zavrhli jako příliš jednoduchou. Na desáté šifře se nám stala jedna ošklivá ostuda. S umísťováním jsme byli pomalejší než nejrychlejší družstvo – Prahory. Prostě jsme se nechali ukolébat pomalým postupem na 4. – 6. stanovišti, takže jsme nepředpokládali, že nám Prahory prosviští přes 7. – 9. tak rychle, že nebudeme stíhat jejich tempu. Z výsledného času jsme jim tak odečetli 15 minut, což nakonec trochu devalvovalo pozdější snažení abpopy, kdy se hra tvářila, že spolu tato dvě družstva těsně soupeří. Každopádně se nám tu ale abpopa opět katapultovala do vedení, které si ještě chvilku udržela, což přidávalo hře na napínavosti.

Jedenáctá šifra – Fgqwx byla další šifrou, která se ukázala být jednodušší, než jsme čekali. Testeři si na ni mohli vylámat zuby, pro hráče byla průchozí. A těžko věřit, že by za to mohla dodatečná úprava, která na tři pozice mezer v tajence dosadila tři smysluplné české sekvence pozpátku namísto původní jedné.

Dvanáctou šifru – Korálky jsme považovali před hrou za nejtěžší šifru Svíček. Ne tak již po nich. Vůbec je odhad obtížnosti ještě věc, na níž budeme muset zapracovat. Na cvičišti jsme soustavně naráželi na neochotu akceptovat neekvivalentní substituční princip, na nejednotu ve psaní písmen i na nejednotu v interpretaci souvislých linií, z nichž část je křivá a část rovná. Na bojišti byly, jak se zdá, podobné problémy vzácné.

Třináctá šifra – Morseovka byla další šifrou, u níž se nám někteří testeři mohli počurat smíchy, hlavně nad Rozálií, která dá hned všem. Bylo až udivující, jak snadno se text šifry s takto omezujícím principem vymýšlel. A věřili jsme, že se nám podařilo tu morseovku opravdu pěkně zabalit. Na Morseovce došlo také k přelomovému bodu hry, aniž by to v jejím průběhu bylo vidět. Díky čtvrthodině k dobru právě zde fakticky Prahory podruhé a definitivně předstihly abpopu.

Čtrnáctá šifra – Římská byla rovněž jednodušší, než jsme čekali, už proto, že některé sekvence (zejména „Valdická\") šly takřka přečíst přímo ze zadání. Na zařazení skutečného čísla mezi kódovaná písmena si snad také nikdo nevylámal zuby.

Patnáctá šifra – Hádanka byla výsledkem naší dlouhodobé inspirace pevností Boyard. Jak jsme v minulosti používali indicie k hádání hesla, tentokrát jsme si posadili na věž otce Fouras a nechali ho klást hádanky. S hádankou byl ovšem problém. Že použijeme hádanku s odhalováním předchozího děje, nám bylo jasné brzy. Bylo nám ale také jasné, že musíme vymyslet hádanku vlastní. A tak jsme vymýšleli, ale dlouho se nám dařilo vymýšlet jen takové, které buď stojí na chatrných základech, a nebo jsou celkově nezajímavé. Až teprve krátce před hrou přišel nápad na využití pohádky, což se do Jičína náramně hodilo. Jako vzorová byla zvolena verze Karla Jaromíra Erbena, takže jsme před hrou pilně studovali pohádky. Díky tomu, že výsledkem nakonec nebyl jen odhalený příběh, nýbrž jednoznačné sousloví, obohatili jsme šifru ještě o kódování podle hesla, které tam být nemělo. Chystání této šifry opět doprovázely obavy z kapacity věže, zejména pro nepravděpodobné případy, kdy by se tam setkali zástupci více družstev. Tyto nepravděpodobné případy nastávaly pak v míře vrchovaté (abpopa a Prahory byly na věži současně, po neuvěřitelné šestihodinové pauze se pak všech ostatních 7 družstev, která na věž došla, vystřídala v průběhu pouhých dvou hodin.), takže nám Hádanka dosti spotřebovávala organizátory a byli jsme dost rádi, že jsme zvolili variantu jediného člověka na vrcholku, zatímco jsme ostatním naservírovali další skrytou šifru v podobě obrazových nápověd na závěrečné heslo. Dva hráči na vrcholku pro družstva, která přesáhla 20 bodů v Bezvíčku, byla odměna celkem nanicovatá, ale nechtěli jsme je zcela znárodnit. Zajímavé momenty Hádanka přinášela ve chvíli, kdy hra probíhala s publikem v podobě turistické veřejnosti. Veřejnost byla vesměs podstatně více s věží a mermomocí se nám hlásila, že chce odpovídat taky.

Bonusové heslo, které bylo vstupenkou do věže testovalo pozornost. Krátce před vstupem prvních družstev do věže jsme věděli, že abpopa je u věže, ale nemá heslo. Těch několik minut, kdy hledala, zda jej někde nenalezne, bylo velice napínavých. Ve chvíli, kdy abpopa zavolala o záchranu na heslo, pochopili jsme, že o vítězi je rozhodnuto. Vstup abpopy a Prahor pro nás znamenal ještě jednu věc, kterou jsme ještě nikdy nezažili. A sice kompletní stěhování celého zázemí z centra Jičína, kde jsme byli více po ruce všem potřebným lokalitám, do lodžie. Výsledkem pak bylo, že jsme v lodžii mnohdy nevěděli, kde co máme.

Aby nebyl vítěz hry z centra v lodžii dříve než my, byla dlouhá cesta do lodžie proložena ještě jednou šifrou – Rastrem. Ten měl být jednoduchý, byl jednoduchý a měl hlavně za úkol trochu zdržet postupující hráče. A aby je nezdržel zase příliš, s ohledem na jednoduchost šifry, rozšířený zvyk vybíhat pro zadání z centra města a vracet se tam a z polohy šestnáctého stanoviště mezi patnáctým a sedmnáctým, umístili jsme do prvních slabik hesel stanovišť skrytou šifru nabádající ke společnému postupu na stanoviště.

Sedmnáctá šifra – Proužky pak byla inovací oproti předchozím ročníkům. Skryté povídání o Moravě mělo původně využívat různých významů slova tak, jak to nakonec dělala bezvíčková šifra Divné místo, divný člověk. A jak se to tam spíše nedařilo než dařilo zapracovávat, zůstala jenom řeka. Postupem času zanikla původní myšlenka závěrečného zúčtování pojatého tak, že za pronesený bod bude umístěn jeden proužek. Ukázalo se, že přechod mezi šifrou téměř neřešitelnou a řešitelnou takřka zadarmo je jen na pár bodech a tedy příliš rychlý. A tak vznikl použitý nerovnoměrný systém. Deset cenných bodů, které měl každý do začátku k dispozici zdarma a jim odpovídajících osm umístěných proužků mělo stačit k pomalému vyřešení bez další pomoci. Kdo dorazil do cíle s menším množstvím, než dostal do startu, mělo ho čekat finální splácení dluhu v podobě velmi vzdálených v terénu umístěných čísel. Bylo to navrženo pro dva hráče, z nichž jeden měl jít na západ procházet se po Jičíně, druhý na východ po okolních vesnicích v okolí valdické věznice, čemuž jsme interně říkali Kajínkovo kolečko. Trasy to byly velmi dlouhé a únavné, přesně takové, abychom dali najevo, že za nápovědy se opravdu platí. V praxi byl jediný tým, který si vycházku po Jičíně a Kajínkovo kolečko skutečně absolvoval. Byla to abpopa, která dorazila do cíle s pěti body za neodhalené bonusové heslo. Za nepozornost se platí Kajínkovým kolečkem. To, že na trasu nešel nikdo jiný, bylo nakonec dobře, protože se ukázalo, že se nám podařilo propašovat do lokality v Železnici chybu. Pro nikoho jiného nemělo Kajínkovo kolečko smysl. Mezi druhou příchozí abpopou a třetí příchozí Vlhkou Jámou byl časový rozdíl neuvěřitelných téměř sedmi hodin, takže informace o polohách Kajínkova kolečka obdržela Vlhká Jáma až tři čtvrtě hodiny před koncem, což už byl nepoužitelný čas.

Měli jsme to, co jsme nechtěli – noční vítěze a noční stříbrné medailisty, kteří nám pak dělali příjemnou společnost až do konce hry. Jedna nejmenovaná Prahora ještě nad svíčkovou remcala, že byla hra nějaká kráká. Závěrečný finič byl napínavý. V průběhu poslední hodiny a čtvrt nám do cíle doběhlo v rychlém sledu za sebou dalších šest družstev. Vesměs to ale bylo za cenu vyplácání bodů ve finiši. A tak zůstával jeden favorit, který jediný měl dost bodů na to, aby mohl dokázat Proužky vyřešit v rozumném čase bez Kajínkova kolečka. Unaveni sluncem však dorazili v rámci té poslední hodiny již tak pozdě, že už nestihli ani to. Zato se nám objevil nečekaný bronzový medailista – HALUZná ORGanizácia, která dokázala ve finiši mistrně využít svých schopností a za pomoci výpočetní techniky prolámala Proužky jen s pěti body.

Svíčky obsahovaly řadu nových prvků i cílů, a tak je na místě jejich závěrečné zhodnocení. Takže, co se podařilo a co ne?

Existovala snaha přimět lidi hrát Světovou fázi Bezvíčku. To mělo jediný důvod, a to snahu o předvídatelnost jeho výsledků. Snahu o to, abychom měli jasnější představu o tom, kolik cenných bodů se ve hře rozdá, i když nemáme reálnou šanci odhadnout, kolik odpovědí se na úlohy sejde. A také snahu o to, aby se cenné body příliš nenakupily v několika málo rukou. Proto existovala kategorie Kapřík a Asketa, které měli horší podmínky v Jičínské fázi, proto bylo cenných bodů dosti omezené množství a proto pro ně existoval strop. A to se nepovedlo. Tři družstva, která dokázala strop uhrát už v průběhu Světové fáze, jsou v tomto ohledu naším neúspěchem. Takže se body tak jako tak nakupily v několika málo rukou.

Kategorie Asketa se nepovedla jako celek. Byla určena pro družstva, která jsme chtěli podpořit s ohledem na jejich postoje. Pro družstva, která z hrdosti odmítají jakékoli nápovědní služby a která byla v minulých ročnících Svíček tak trochu za pitomce, neboť tento postup rozhodně nevedl k výsledku. Namísto těchto družstev se nám do kategorie Asketa hlásila až na výjimky především družstva, která si nevěřila v tom, že by byla schopná získat vstupenku kategorie Standard.

Zavedení stropu pro získané body se povedlo. Byť bylo poněkud nespravedlivé vůči snaze dotčených družstev, dokázalo udržet rozdíl mezi bodovým skóre těch nejméně a nejvíce úspěšných hráčů na hodnotě 20, tedy na hodnotě, která je pro celkový postup hrou stále ještě příliš nízká, než aby se na ní lámal chleba. Hodnota, která měla dokázat vychýlení jazýčku na vahách ve prospěch bodově úspěšnějšího družstva v případě rovnováhy a neměla dokázat znemožnění úspěchu těm, kdo body nemají. A to Bezvíček splnil.

Bezvíček jsme se snažili udělat zábavně a to, že takovým pro velkou část hráčů nebyl, se nepovedlo. Na druhou stranu to nebylo až tak docela jeho cílem. Na rozdíl od prvopočátků Svíček, kdy naše představa o koncepci hry byla zásadně odlišná, jsme postupem času vzali za svou většinu prapůvodních myšlenek šifráren, takže základním kamenem Svíček 2007 bylo, že standardní cestou k jejich absolvování je luštění šifer. Nápovědní služby jsou prvkem, který bychom si mohli ušetřit, vzhledem k parametrům hry ale chápeme, že si to nemůžeme dovolit. A tak jsme se snažili systém postavit tak, aby se na jednu stranu vyplatilo se plně soustředit na šifry Svíček, protože představují nejjednodušší cestu k úspěchu, na druhou stranu hráči odhodili zábrany pro čerpání nápověd díky tomu, že právo na ně získávají za výkon, pokud už si s ním dali tu práci. Logickým vyústěním těchto předpokladů byla převaha těžkých a pracných šifer v Bezvíčku tak, aby byla odměna v podobě nápovědních služeb draze zaplacená. Všechny tyto předpoklady se v zásadě splnily, učinily Svíčky spravedlivějšími a jsou patrně největším přínosem Bezvíčku jako celku. Subjektivně pociťovaná nezábavnost tohoto obsahu je tedy kaňkou, ke které ocitujme jednu trochu filozofickou poznámku z vnitroorgani­zátorské debaty k zamyšlení: „Svíčky jsou hra, která spočívá v postupu po lineární trase od šifry k šifře na základě jejich vyluštění bez cizí pomoci. Každá jiná cesta je cestou nestandardní. Protože nechceme být potvory, které budou hráče na trase mučit, když už je hra obtížná, velkoryse umožňujeme některé z těchto nestandardních cest po dobu hry v souladu s pravidly používat. Body z Bezvíčku jsou v zásadě cesou k obcházení problémů, je to cesta nestandardní. Děláme to pro hráče, a to navzdory tomu, že se nám možnost obcházení problémů v zásadě příliš nelíbí. Na místě by byl vděk hráčů, že taková možnost vůbec existuje. Vyžadovat, aby cesta k obcházení problémů byla ještě jednoduchá a zábavná, je v podstatě drzost.“

Možnost jedné odpovědi v Bezvíčku byla dána snahou o odfiltrování tipovačů a haluzičů. Nebylo příliš mnoho poctivých hráčů, kteří by si právě na tomto pravidle vylámali zuby. Byť i takoví se našli. Takže lze říci, že toto se spíše povedlo.

Nepotvrzování správnosti odpovědí bylo opodstatněno jednoduchým faktem, že jediná věc, k níž je takovou informaci možno fakticky využít, je podvod. A je pravda, že představa, že po zadání odpovědi se hráči přestanou danou úlohou zabývat, byla lichá. Takže stojíme před dilematem, zda je lepší projevovat k hráčům důvěru a více je tím motivovat, či zda je lepší snažit se o maximální možnou korektnost hry i za cenu remcání. Za situace, kdy máme na trase hráče, kteří jsou dokonce přesvědčeni, že „je poměrně běžně tolerovaná praxe, kdy zavoláš týmu před Tebou, a oni Tě posunou na další stanoviště“, jde o vskutku těžké rozhodování. S ohledem na délku Světové fáze se tohle ale spíše nepovedlo.

Délka Světové fáze měla zabránit tomu, abychom se s jejím konáním trefili do nevhodného termínu, což se sice povedlo, ale i s ohledem na záměr už byla délka přílišná, takže v závěru Světové fáze byli hráči aktivní jako leklé ryby.

Bezvíček jako bič proti neukázněným hráčům rovněž nezafungoval. Hrozba odnětí vstupenky a tím i získaných bodů při nezaplacení startovného bude asi muset počkat na větší převis poptávky po hře.

Co se nepovedlo jako celek, byla Jičínská fáze. Měla prapůvodně vzít prudičům zbraně z rukou a místo toho jim do rukou dala zbraně ještě těžšího kalibru. S odstupem času vypadá Jičínská fáze být fatální chybou od a do z. Dvanáct bodů do startu měla být samozřejmost. Tak, aby každý měl nárok si alespoň jednou vyčerpat záchranu. Ale i tak jsme chtěli, aby alespoň dva z dvanácti potřebných bodů si museli hráči uhrát, aby v případě čerpání záchrany si ji brali s vědomím toho, že si berou nadstandard, na nějž mají opodstatněný nárok. Výsledek zařazení Jičínské fáze měl za následek, že bylo příliš mnoho hráčů, kteří dříve či opustili Světovou fázi, a s ošemetnými dvěma hodinami na libuňském hřišti spojili svůj osud. A bylo příliš mnoho takových, kterým se to vymstilo. Získání dvou bodů, jež mělo být formalitou, nezvládlo 40 % družstev. A jakkoli mezi nimi byla družstva taková, která celkem vzato neprojevovala žádnou snahu, byla mezi nimi i taková, která se snažila v obou fázích, leč neúspěšně. A hlavně vůči nim byl systém až příliš krutý.

I s ohledem na zmíněný dopad Jičínské fáze pak jako nevydařený vychází systém bodování Světové fáze závislý na čase. Už proto, že hrál v konečném důsledku příliš velkou roli a riskantně odlákával hráče k Jičínské fázi. Odhad celkového bodového zisku, což byl důvod tohoto systému, tak sice byl správný, ale za příliš velkou cenu pro hráče.

Svíčky samotné měly být hrou, která bude o něco málo lehčí než loňský ročník, hrou, kterou se vyplatí řešit a ne obcházet, hrou, kterou půjde hrát velmi dlouhou, a přesto slavobránou projdou jen ti nejlepší. A to se celkem vzato splnilo. Na jednu stranu nám sice skončila družstva i hned v začátku, na druhou stranu jsme měli hluboce nočního vítěze a do městské části se probojovalo mnoho družstev. Osm hodně dobrých družstev dorazilo do cíle, ale jen tři byla ta nejlepší, která si zasloužila zápis na oficiální výsledkovou listinu. A tak nějak jsme to chtěli, aby bylo nemálo družstev, pro něž hra, kterou si užijí od začátku až do konce, skončila klepáním na brány cíle.

Povedlo se i to, že hráči, kteří věnovali přehnané úsilí honu za nápovědami, nakonec splakali nad výdělkem. Automatické běhání pro terénní nápovědy ihned po zadání tříštilo síly, navíc jsme se alespoň v rámci možností snažili koncipovat nápovědy jako informaci, která má přijít teprve k rozpracovanému zadání. Těm, kdo na stanovišti se šifrou jen přibrzdili, pak nápověda nepomáhala zdaleka tolik, jak by teoreticky mohla. A to bylo dobře.

Naprosto absurdně postavená nabídka obětování člověka za tři body, což byla pochopitelně naprosto neodpovídající cena, byla koncipována jako poslední záchrana pro ty, kteří neuhráli 12 bodů. (Naivně jsme věřili, že si po všech můžeme dovolit požadovat alespoň minimum dvou vyřešených šifer.) Deset návštěv na těchto absurdních místech nás poněkud šokovalo, zvlášť když mezi nimi byli i hráči, disponující více než 20 body. Míra ochoty vyvíjet úsilí pro obejití problému zde silně nekorespondovala s mírou ochoty problém řešit. To výborně ilustrovala situace družstev, která, nemohouce vyřešit Frontu, vyslala běžce do extrémně vzdáleného Syřenova pro směšné tři body, zatímco takřka panensky nedotčené Sirky jim ležely v batohu. Remcání těchto družstev nad nezábavností tohoto postupu a rozpaky nad vlastními výsledky pak považujeme za další z úspěchů hry.

Nejtěžším problémem celého herního systému pak bylo, že jsme jej nedokázali prodat. Nedokázali jsme rozumně vysvětlit naše záměry a důvody, proč jsou které inovace do hry zaváděny. Nedokázali jsme dostatečně trpělivě objasňovat, co od toho čekáme my a co by od toho měli očekávat hráči. Nedokázali jsme hráče v dostatečné míře seznámit s parametry her. Výsledkem bylo takové hráčské počínání, o němž jsme věděli, že nemůže být k užitku ani jim, ani nám. Výsledkem byla družstva startující Svíčky s tím, že sama sebe odsoudila předem k neúspěchu, neboť si pro jistotu odhlasovala kapitulaci, ještě než hra začala. Výsledkem byla sebezničující a neprofesionální míra kapitulantství i u profesionálních družstev. Skutečnost, že, jak koneckonců ukázaly i výsledky hry, nemělo toto kapitulantství reálné opodstatnění, nic neměnilo na tom, že to kazilo hru hráčům i trochu nám. On takový hráč, který si odhlasuje neúspěch ještě v době, kdy se hledá píšťalka pro startovní hvizd, jejímu průběhu příliš neprospívá.

A posledním námětem k zamyšlení nám je to, že se nám obecně nápovědy zvrhávají do těžkého abúzu. Takže máme v plném proudu přípravy na ročník 2008 a ročník 2007 nám zůstává ve vzpomínkách.

Tak tak nějak to bylo.

Sepsal pachatel Tomáš a možná to ještě doupraví.

Deklarované časy postupu družstev

Luštění 1

 1. Jeníčci 0:26
 2. HALUZná ORGanizácia 0:27
 3. abpopa 0:31
 4. ustredni topeni 0:31
 5. Proudoví krtci 0:33
 6. Unaveni sluncem 0:36
 7. frikulín 0:38
 8. Prahory 0:38
 9. Albert Stallone 0:41
 10. Kočky 0:51
 11. Ho-Wa-Da 0:56
 12. Nibblers 0:56
 13. Borci v uvozovkách 1:06
 14. Název týmu: 1:06

Odchod 1

 1. Jeníčci 14:30
 2. HALUZná ORGanizácia 14:31
 3. abpopa 14:35
 4. ustredni topeni 14:35
 5. Proudoví krtci 14:37
 6. Unaveni sluncem 14:40
 7. frikulín 14:42
 8. Prahory 14:42
 9. Albert Stallone 14:45
 10. Kočky 14:55
 11. Ho-Wa-Da 15:00
 12. Nibblers 15:00
 13. Borci v uvozovkách 15:10
 14. Název týmu: 15:10

Přesun 1–2

 1. Nibblers 0:22
 2. abpopa 0:25
 3. Proudoví krtci 0:25
 4. Albert Stallone 0:30
 5. frikulín 0:30
 6. Ho-Wa-Da 0:30
 7. Jeníčci 0:30
 8. Název týmu: 0:30
 9. Prahory 0:33
 10. HALUZná ORGanizácia 0:34
 11. Borci v uvozovkách 0:35
 12. Unaveni sluncem 0:35
 13. ustredni topeni 0:35
 14. Kočky 0:40

Příchod 2

 1. abpopa 15:00
 2. Jeníčci 15:00
 3. Proudoví krtci 15:02
 4. HALUZná ORGanizácia 15:05
 5. ustredni topeni 15:10
 6. frikulín 15:12
 7. Albert Stallone 15:15
 8. Prahory 15:15
 9. Unaveni sluncem 15:15
 10. Nibblers 15:22
 11. Ho-Wa-Da 15:30
 12. Kočky 15:35
 13. Název týmu: 15:40
 14. Borci v uvozovkách 15:45

Luštění 2

 1. Prahory 0:11
 2. abpopa 0:15
 3. Ho-Wa-Da 0:15
 4. Albert Stallone 0:17
 5. Název týmu: 0:20
 6. Nibblers 0:25
 7. Unaveni sluncem 0:35
 8. Kočky 0:43
 9. Jeníčci 0:45
 10. ustredni topeni 0:50
 11. HALUZná ORGanizácia 1:08
 12. Proudoví krtci 1:10
 13. frikulín 1:15
 14. Borci v uvozovkách 2:55

Odchod 2

 1. abpopa 15:15
 2. Prahory 15:26
 3. Albert Stallone 15:32
 4. Ho-Wa-Da 15:45
 5. Jeníčci 15:45
 6. Nibblers 15:47
 7. Unaveni sluncem 15:50
 8. Název týmu: 16:00
 9. ustredni topeni 16:00
 10. Proudoví krtci 16:12
 11. HALUZná ORGanizácia 16:13
 12. Kočky 16:18
 13. frikulín 16:27
 14. Borci v uvozovkách 18:40

Přesun 2–3

 1. ustredni topeni 0:20
 2. abpopa 0:22
 3. frikulín 0:25
 4. Unaveni sluncem 0:25
 5. Prahory 0:26
 6. Proudoví krtci 0:26
 7. Jeníčci 0:27
 8. Albert Stallone 0:28
 9. Ho-Wa-Da 0:30
 10. Název týmu: 0:30
 11. Nibblers 0:30
 12. HALUZná ORGanizácia 0:31
 13. Borci v uvozovkách 0:35
 14. Kočky 0:37

Příchod 3

 1. abpopa 15:37
 2. Prahory 15:52
 3. Albert Stallone 16:00
 4. Jeníčci 16:12
 5. Ho-Wa-Da 16:15
 6. Unaveni sluncem 16:15
 7. Nibblers 16:17
 8. ustredni topeni 16:20
 9. Název týmu: 16:30
 10. Proudoví krtci 16:38
 11. HALUZná ORGanizácia 16:44
 12. frikulín 16:52
 13. Kočky 16:55
 14. Borci v uvozovkách 19:15

Luštění 3

 1. Albert Stallone 0:05
 2. Kočky 0:05
 3. Prahory 0:05
 4. Proudoví krtci 0:07
 5. abpopa 0:08
 6. Jeníčci 0:09
 7. Nibblers 0:09
 8. Unaveni sluncem 0:10
 9. HALUZná ORGanizácia 0:11
 10. frikulín 0:13
 11. Ho-Wa-Da 0:15
 12. Název týmu: 0:15
 13. ustredni topeni 0:15
 14. Borci v uvozovkách 0:25

Odchod 3

 1. abpopa 15:45
 2. Prahory 15:57
 3. Albert Stallone 16:05
 4. Jeníčci 16:21
 5. Unaveni sluncem 16:25
 6. Nibblers 16:26
 7. Ho-Wa-Da 16:30
 8. ustredni topeni 16:35
 9. Název týmu: 16:45
 10. Proudoví krtci 16:45
 11. HALUZná ORGanizácia 16:55
 12. Kočky 17:00
 13. frikulín 17:05
 14. Borci v uvozovkách 19:40

Přesun 3–4

 1. Proudoví krtci 0:20
 2. Albert Stallone 0:25
 3. Unaveni sluncem 0:25
 4. ustredni topeni 0:25
 5. abpopa 0:27
 6. Nibblers 0:27
 7. frikulín 0:29
 8. Jeníčci 0:29
 9. Ho-Wa-Da 0:30
 10. Kočky 0:30
 11. Název týmu: 0:30
 12. Prahory 0:31
 13. HALUZná ORGanizácia 0:35
 14. Borci v uvozovkách 0:40

Příchod 4

 1. abpopa 16:12
 2. Prahory 16:28
 3. Albert Stallone 16:30
 4. Jeníčci 16:50
 5. Unaveni sluncem 16:50
 6. Nibblers 16:53
 7. Ho-Wa-Da 17:00
 8. ustredni topeni 17:00
 9. Proudoví krtci 17:05
 10. Název týmu: 17:15
 11. HALUZná ORGanizácia 17:30
 12. Kočky 17:30
 13. frikulín 17:34
 14. Borci v uvozovkách 20:20

Luštění 4

 1. HALUZná ORGanizácia 0:17
 2. Prahory 0:17
 3. Název týmu: 0:30
 4. Unaveni sluncem 0:30
 5. Albert Stallone 0:45
 6. Borci v uvozovkách 0:55
 7. Kočky 0:55
 8. abpopa 1:11
 9. Ho-Wa-Da 1:15
 10. ustredni topeni 1:20
 11. frikulín 1:24
 12. Nibblers 1:32
 13. Jeníčci 1:58
 14. Proudoví krtci 2:25

Odchod 4

 1. Prahory 16:45
 2. Albert Stallone 17:15
 3. Unaveni sluncem 17:20
 4. abpopa 17:23
 5. Název týmu: 17:45
 6. HALUZná ORGanizácia 17:47
 7. Ho-Wa-Da 18:15
 8. ustredni topeni 18:20
 9. Kočky 18:25
 10. Nibblers 18:25
 11. Jeníčci 18:48
 12. frikulín 18:58
 13. Proudoví krtci 19:30
 14. Borci v uvozovkách 21:15

Přesun 4–5

 1. Proudoví krtci 0:20
 2. Nibblers 0:25
 3. Ho-Wa-Da 0:30
 4. abpopa 0:32
 5. frikulín 0:32
 6. HALUZná ORGanizácia 0:33
 7. Jeníčci 0:33
 8. Albert Stallone 0:35
 9. Prahory 0:35
 10. Unaveni sluncem 0:35
 11. Kočky 0:40
 12. Název týmu: 0:40
 13. ustredni topeni 0:40
 14. Borci v uvozovkách 0:55

Příchod 5

 1. Prahory 17:20
 2. Albert Stallone 17:50
 3. abpopa 17:55
 4. Unaveni sluncem 17:55
 5. HALUZná ORGanizácia 18:20
 6. Název týmu: 18:25
 7. Ho-Wa-Da 18:45
 8. Nibblers 18:50
 9. ustredni topeni 19:00
 10. Kočky 19:05
 11. Jeníčci 19:21
 12. frikulín 19:30
 13. Proudoví krtci 19:50
 14. Borci v uvozovkách 22:10

Luštění 5

 1. Prahory 0:34
 2. abpopa 1:02
 3. HALUZná ORGanizácia 1:25
 4. Jeníčci 1:27
 5. Ho-Wa-Da 1:30
 6. Unaveni sluncem 1:45
 7. Proudoví krtci 1:55
 8. frikulín 2:20
 9. Kočky 2:30
 10. Albert Stallone 3:20
 11. Název týmu: 4:20
 12. Borci v uvozovkách 5:30
 13. ustredni topeni 5:35
 14. Nibblers 5:50

Odchod 5

 1. Prahory 17:54
 2. abpopa 18:57
 3. Unaveni sluncem 19:40
 4. HALUZná ORGanizácia 19:45
 5. Ho-Wa-Da 20:15
 6. Jeníčci 20:48
 7. Albert Stallone 21:10
 8. Kočky 21:35
 9. Proudoví krtci 21:45
 10. frikulín 21:50
 11. Název týmu: 22:45
 12. ustredni topeni 0:35
 13. Nibblers 0:40
 14. Borci v uvozovkách 3:40

Přesun 5–6

 1. ustredni topeni 0:25
 2. Unaveni sluncem 0:45
 3. Jeníčci 0:48
 4. HALUZná ORGanizácia 0:49
 5. Prahory 0:49
 6. Albert Stallone 0:50
 7. abpopa 0:53
 8. Nibblers 0:55
 9. Proudoví krtci 0:55
 10. Borci v uvozovkách 1:00
 11. frikulín 1:00
 12. Kočky 1:05
 13. Ho-Wa-Da 1:15
 14. Název týmu: 2:15

Příchod 6

 1. Prahory 18:43
 2. abpopa 19:50
 3. Unaveni sluncem 20:25
 4. HALUZná ORGanizácia 20:34
 5. Ho-Wa-Da 21:30
 6. Jeníčci 21:36
 7. Albert Stallone 22:00
 8. Kočky 22:40
 9. Proudoví krtci 22:40
 10. frikulín 22:50
 11. Název týmu: 1:00
 12. ustredni topeni 1:00
 13. Nibblers 1:35
 14. Borci v uvozovkách 4:40

Luštění 6

 1. frikulín 0:39
 2. HALUZná ORGanizácia 0:45
 3. abpopa 1:00
 4. Unaveni sluncem 1:20
 5. Prahory 1:32
 6. Jeníčci 1:37
 7. Albert Stallone 1:40
 8. Proudoví krtci 1:40
 9. Borci v uvozovkách 2:00
 10. Ho-Wa-Da 2:35
 11. Kočky 4:05
 12. Nibblers 4:35
 13. ustredni topeni 5:00

† Název týmu:

Odchod 6

 1. Prahory 20:15
 2. abpopa 20:50
 3. HALUZná ORGanizácia 21:19
 4. Unaveni sluncem 21:45
 5. Jeníčci 23:13
 6. frikulín 23:29
 7. Albert Stallone 23:40
 8. Ho-Wa-Da 0:05
 9. Proudoví krtci 0:20
 10. Kočky 2:45
 11. ustredni topeni 6:00
 12. Nibblers 6:10
 13. Borci v uvozovkách 6:40

Přesun 6–7

 1. Prahory 0:15
 2. ustredni topeni 0:15
 3. Borci v uvozovkách 0:20
 4. abpopa 0:25
 5. Albert Stallone 0:25
 6. Unaveni sluncem 0:30
 7. HALUZná ORGanizácia 0:32
 8. frikulín 0:35
 9. Jeníčci 0:36
 10. Ho-Wa-Da 0:40
 11. Proudoví krtci 1:10
 12. Nibblers 1:26
 13. Kočky 2:15

Příchod 7

 1. Prahory 20:30
 2. abpopa 21:15
 3. HALUZná ORGanizácia 21:51
 4. Unaveni sluncem 22:15
 5. Jeníčci 23:49
 6. frikulín 0:04
 7. Albert Stallone 0:05
 8. Ho-Wa-Da 0:45
 9. Proudoví krtci 1:30
 10. Kočky 5:00
 11. ustredni topeni 6:15
 12. Borci v uvozovkách 7:00
 13. Nibblers 7:36

Luštění 7

 1. Jeníčci 0:24
 2. Prahory 0:25
 3. Proudoví krtci 0:26
 4. ustredni topeni 0:30
 5. Ho-Wa-Da 0:35
 6. Nibblers 0:39
 7. Unaveni sluncem 0:45
 8. frikulín 0:48
 9. HALUZná ORGanizácia 0:48
 10. abpopa 0:55
 11. Albert Stallone 0:58
 12. Borci v uvozovkách 1:00
 13. Kočky 1:31

Odchod 7

 1. Prahory 20:55
 2. abpopa 22:10
 3. HALUZná ORGanizácia 22:39
 4. Unaveni sluncem 23:00
 5. Jeníčci 0:13
 6. frikulín 0:52
 7. Albert Stallone 1:03
 8. Ho-Wa-Da 1:20
 9. Proudoví krtci 1:56
 10. Kočky 6:31
 11. ustredni topeni 6:45
 12. Borci v uvozovkách 8:00
 13. Nibblers 8:15

Přesun 7–8

 1. abpopa 0:15
 2. Kočky 0:19
 3. ustredni topeni 0:22
 4. frikulín 0:24
 5. HALUZná ORGanizácia 0:24
 6. Albert Stallone 0:27
 7. Proudoví krtci 0:28
 8. Prahory 0:29
 9. Borci v uvozovkách 0:30
 10. Ho-Wa-Da 0:30
 11. Jeníčci 0:31
 12. Nibblers 0:38
 13. Unaveni sluncem 0:45

Příchod 8

 1. Prahory 21:24
 2. abpopa 22:25
 3. HALUZná ORGanizácia 23:03
 4. Unaveni sluncem 23:45
 5. Jeníčci 0:44
 6. frikulín 1:16
 7. Albert Stallone 1:30
 8. Ho-Wa-Da 1:50
 9. Proudoví krtci 2:24
 10. Kočky 6:50
 11. ustredni topeni 7:07
 12. Borci v uvozovkách 8:30
 13. Nibblers 8:53

Luštění 8

 1. Prahory 0:06
 2. Nibblers 0:08
 3. ustredni topeni 0:08
 4. abpopa 0:10
 5. HALUZná ORGanizácia 0:10
 6. Unaveni sluncem 0:10
 7. Proudoví krtci 0:13
 8. Albert Stallone 0:15
 9. Borci v uvozovkách 0:15
 10. Ho-Wa-Da 0:15
 11. Jeníčci 0:15
 12. Kočky 0:24
 13. frikulín 0:45

Odchod 8

 1. Prahory 21:30
 2. abpopa 22:35
 3. HALUZná ORGanizácia 23:13
 4. Unaveni sluncem 23:55
 5. Jeníčci 0:59
 6. Albert Stallone 1:45
 7. frikulín 2:01
 8. Ho-Wa-Da 2:05
 9. Proudoví krtci 2:37
 10. Kočky 7:14
 11. ustredni topeni 7:15
 12. Borci v uvozovkách 8:45
 13. Nibblers 9:01

Přesun 8–9

 1. ustredni topeni 0:15
 2. frikulín 0:19
 3. Prahory 0:23
 4. Albert Stallone 0:25
 5. Borci v uvozovkách 0:25
 6. Unaveni sluncem 0:25
 7. Proudoví krtci 0:27
 8. Jeníčci 0:29
 9. Nibblers 0:29
 10. abpopa 0:30
 11. HALUZná ORGanizácia 0:34
 12. Ho-Wa-Da 0:35
 13. Kočky 0:36

Příchod 9

 1. Prahory 21:53
 2. abpopa 23:05
 3. HALUZná ORGanizácia 23:47
 4. Unaveni sluncem 0:20
 5. Jeníčci 1:28
 6. Albert Stallone 2:10
 7. frikulín 2:20
 8. Ho-Wa-Da 2:40
 9. Proudoví krtci 3:04
 10. ustredni topeni 7:30
 11. Kočky 7:50
 12. Borci v uvozovkách 9:10
 13. Nibblers 9:30

Luštění 9

 1. Prahory 0:16
 2. abpopa 0:20
 3. Albert Stallone 0:22
 4. ustredni topeni 0:30
 5. frikulín 0:38
 6. Jeníčci 0:39
 7. Unaveni sluncem 0:50
 8. Kočky 0:55
 9. Proudoví krtci 1:09
 10. Ho-Wa-Da 1:10
 11. Nibblers 1:30
 12. Borci v uvozovkách 1:35
 13. HALUZná ORGanizácia 1:58

Odchod 9

 1. Prahory 22:09
 2. abpopa 23:25
 3. Unaveni sluncem 1:10
 4. HALUZná ORGanizácia 1:45
 5. Jeníčci 2:07
 6. Albert Stallone 2:32
 7. frikulín 2:58
 8. Ho-Wa-Da 3:50
 9. Proudoví krtci 4:13
 10. ustredni topeni 8:00
 11. Kočky 8:45
 12. Borci v uvozovkách 10:45
 13. Nibblers 11:00

Přesun 9–10

 1. ustredni topeni 0:20
 2. abpopa 0:25
 3. Prahory 0:29
 4. Borci v uvozovkách 0:30
 5. frikulín 0:34
 6. Jeníčci 0:34
 7. Proudoví krtci 0:35
 8. Unaveni sluncem 0:35
 9. Ho-Wa-Da 0:40
 10. Albert Stallone 0:43
 11. Kočky 0:45
 12. HALUZná ORGanizácia 0:46

† Nibblers

Příchod 10

 1. Prahory 22:38
 2. abpopa 23:50
 3. Unaveni sluncem 1:45
 4. HALUZná ORGanizácia 2:31
 5. Jeníčci 2:41
 6. Albert Stallone 3:15
 7. frikulín 3:32
 8. Ho-Wa-Da 4:30
 9. Proudoví krtci 4:48
 10. ustredni topeni 8:20
 11. Kočky 9:30
 12. Borci v uvozovkách 11:15

Luštění 10

 1. abpopa 0:10
 2. Borci v uvozovkách 0:20
 3. ustredni topeni 0:35
 4. Kočky 1:05
 5. Proudoví krtci 1:07
 6. Ho-Wa-Da 1:15
 7. Prahory 2:07
 8. HALUZná ORGanizácia 2:14
 9. Jeníčci 2:16
 10. Albert Stallone 2:25
 11. Unaveni sluncem 2:25
 12. frikulín 4:38

Odchod 10

 1. abpopa 0:00
 2. Prahory 0:45
 3. Unaveni sluncem 4:10
 4. HALUZná ORGanizácia 4:45
 5. Jeníčci 4:57
 6. Albert Stallone 5:40
 7. Ho-Wa-Da 5:45
 8. Proudoví krtci 5:55
 9. frikulín 8:10
 10. ustredni topeni 8:55
 11. Kočky 10:35
 12. Borci v uvozovkách 11:35

Přesun 10–11

 1. Kočky 0:00
 2. Prahory 0:00
 3. Borci v uvozovkách 0:05
 4. Ho-Wa-Da 0:05
 5. ustredni topeni 0:05
 6. Jeníčci 0:07
 7. abpopa 0:10
 8. Albert Stallone 0:10
 9. Unaveni sluncem 0:10
 10. Proudoví krtci 0:13
 11. frikulín 0:15
 12. HALUZná ORGanizácia 0:23

Příchod 11

 1. abpopa 0:10
 2. Prahory 0:45
 3. Unaveni sluncem 4:20
 4. Jeníčci 5:04
 5. HALUZná ORGanizácia 5:08
 6. Albert Stallone 5:50
 7. Ho-Wa-Da 5:50
 8. Proudoví krtci 6:08
 9. frikulín 8:25
 10. ustredni topeni 9:00
 11. Kočky 10:35
 12. Borci v uvozovkách 11:40

Luštění 11

 1. abpopa 0:10
 2. Borci v uvozovkách 0:10
 3. Prahory 0:10
 4. Proudoví krtci 0:10
 5. Ho-Wa-Da 0:15
 6. Kočky 0:21
 7. Jeníčci 0:36
 8. HALUZná ORGanizácia 0:37
 9. Albert Stallone 0:40
 10. Unaveni sluncem 0:40
 11. frikulín 1:15
 12. ustredni topeni 1:35

Odchod 11

 1. abpopa 0:20
 2. Prahory 0:55
 3. Unaveni sluncem 5:00
 4. Jeníčci 5:40
 5. HALUZná ORGanizácia 5:45
 6. Ho-Wa-Da 6:05
 7. Proudoví krtci 6:18
 8. Albert Stallone 6:30
 9. frikulín 9:40
 10. ustredni topeni 10:35
 11. Kočky 10:56
 12. Borci v uvozovkách 11:50

Přesun 11–12

 1. ustredni topeni 0:15
 2. HALUZná ORGanizácia 0:17
 3. Albert Stallone 0:18
 4. Kočky 0:19
 5. Prahory 0:19
 6. abpopa 0:20
 7. Ho-Wa-Da 0:20
 8. Proudoví krtci 0:20
 9. Jeníčci 0:21
 10. frikulín 0:25
 11. Unaveni sluncem 0:30

† Borci v uvozovkách

Příchod 12

 1. abpopa 0:40
 2. Prahory 1:14
 3. Unaveni sluncem 5:30
 4. Jeníčci 6:01
 5. HALUZná ORGanizácia 6:02
 6. Ho-Wa-Da 6:25
 7. Proudoví krtci 6:38
 8. Albert Stallone 6:48
 9. frikulín 10:05
 10. ustredni topeni 10:50
 11. Kočky 11:15

Luštění 12

 1. Prahory 0:10
 2. abpopa 0:20
 3. HALUZná ORGanizácia 0:23
 4. Ho-Wa-Da 0:25
 5. Proudoví krtci 0:52
 6. ustredni topeni 0:55
 7. Albert Stallone 1:08
 8. Jeníčci 1:11
 9. Unaveni sluncem 1:35

† frikulín, Kočky

Odchod 12

 1. abpopa 1:00
 2. Prahory 1:24
 3. HALUZná ORGanizácia 6:25
 4. Ho-Wa-Da 6:50
 5. Unaveni sluncem 7:05
 6. Jeníčci 7:12
 7. Proudoví krtci 7:30
 8. Albert Stallone 7:56
 9. ustredni topeni 11:45

Přesun 12–13

 1. abpopa 0:05
 2. Prahory 0:06
 3. HALUZná ORGanizácia 0:07
 4. Ho-Wa-Da 0:10
 5. Unaveni sluncem 0:10
 6. ustredni topeni 0:10
 7. Albert Stallone 0:14
 8. Proudoví krtci 0:15
 9. Jeníčci 0:16

Příchod 13

 1. abpopa 1:05
 2. Prahory 1:30
 3. HALUZná ORGanizácia 6:32
 4. Ho-Wa-Da 7:00
 5. Unaveni sluncem 7:15
 6. Jeníčci 7:28
 7. Proudoví krtci 7:45
 8. Albert Stallone 8:10
 9. ustredni topeni 11:55

Luštění 13

 1. ustredni topeni 0:09
 2. Prahory 0:11
 3. abpopa 0:30
 4. HALUZná ORGanizácia 0:45
 5. Unaveni sluncem 0:55
 6. Ho-Wa-Da 1:05
 7. Jeníčci 1:20
 8. Proudoví krtci 1:34

† Albert Stallone

Odchod 13

 1. abpopa 1:35
 2. Prahory 1:41
 3. HALUZná ORGanizácia 7:17
 4. Ho-Wa-Da 8:05
 5. Unaveni sluncem 8:10
 6. Jeníčci 8:48
 7. Proudoví krtci 9:19
 8. ustredni topeni 12:04

Přesun 13–14

 1. abpopa 0:10
 2. Prahory 0:12
 3. HALUZná ORGanizácia 0:13
 4. Ho-Wa-Da 0:15
 5. Jeníčci 0:16
 6. Proudoví krtci 0:16
 7. Unaveni sluncem 0:20

† ustredni topeni

Příchod 14

 1. abpopa 1:45
 2. Prahory 1:53
 3. HALUZná ORGanizácia 7:30
 4. Ho-Wa-Da 8:20
 5. Unaveni sluncem 8:30
 6. Jeníčci 9:04
 7. Proudoví krtci 9:35

Luštění 14

 1. abpopa 0:35
 2. Proudoví krtci 0:37
 3. Prahory 0:38
 4. Jeníčci 0:39
 5. HALUZná ORGanizácia 0:50
 6. Ho-Wa-Da 1:00
 7. Unaveni sluncem 1:15

Odchod 14

 1. abpopa 2:20
 2. Prahory 2:31
 3. HALUZná ORGanizácia 8:20
 4. Ho-Wa-Da 9:20
 5. Jeníčci 9:43
 6. Unaveni sluncem 9:45
 7. Proudoví krtci 10:12

Přesun 14–15

 1. abpopa 0:10
 2. Ho-Wa-Da 0:10
 3. Prahory 0:11
 4. Unaveni sluncem 0:15
 5. Proudoví krtci 0:18
 6. Jeníčci 0:28
 7. HALUZná ORGanizácia 0:49

Příchod 15

 1. abpopa 2:30
 2. Prahory 2:42
 3. HALUZná ORGanizácia 9:09
 4. Ho-Wa-Da 9:30
 5. Unaveni sluncem 10:00
 6. Jeníčci 10:11
 7. Proudoví krtci 10:30

Luštění 15

 1. Prahory 0:19
 2. Jeníčci 0:29
 3. Ho-Wa-Da 0:30
 4. abpopa 0:34
 5. Proudoví krtci 0:40
 6. HALUZná ORGanizácia 0:45
 7. Unaveni sluncem 0:55

Odchod 15

 1. Prahory 3:01
 2. abpopa 3:04
 3. HALUZná ORGanizácia 9:54
 4. Ho-Wa-Da 10:00
 5. Jeníčci 10:40
 6. Unaveni sluncem 10:55
 7. Proudoví krtci 11:10

Přesun 15–16

 1. abpopa 0:09
 2. Prahory 0:12
 3. Jeníčci 0:15
 4. Unaveni sluncem 0:15
 5. Ho-Wa-Da 0:20
 6. Proudoví krtci 0:20
 7. HALUZná ORGanizácia 0:21

Příchod 16

 1. abpopa 3:13
 2. Prahory 3:13
 3. HALUZná ORGanizácia 10:15
 4. Ho-Wa-Da 10:20
 5. Jeníčci 10:55
 6. Unaveni sluncem 11:10
 7. Proudoví krtci 11:30

Luštění 16

 1. Prahory 0:02
 2. Unaveni sluncem 0:10
 3. Ho-Wa-Da 0:13
 4. HALUZná ORGanizácia 0:20
 5. Proudoví krtci 0:20
 6. Jeníčci 0:31
 7. abpopa 1:27

Odchod 16

 1. Prahory 3:15
 2. abpopa 4:40
 3. Ho-Wa-Da 10:33
 4. HALUZná ORGanizácia 10:35
 5. Unaveni sluncem 11:20
 6. Jeníčci 11:26
 7. Proudoví krtci 11:50

Přesun 16–17

 1. abpopa 0:10
 2. Unaveni sluncem 0:15
 3. Prahory 0:19
 4. Jeníčci 0:22
 5. Ho-Wa-Da 0:28
 6. HALUZná ORGanizácia 0:35

† Proudoví krtci

Příchod 17

 1. Prahory 3:34
 2. abpopa 4:50
 3. Ho-Wa-Da 11:01
 4. HALUZná ORGanizácia 11:10
 5. Unaveni sluncem 11:35
 6. Jeníčci 11:48

Luštění 17

 1. Prahory 0:26
 2. HALUZná ORGanizácia 0:45
 3. abpopa 1:43

† Ho-Wa-Da, Jeníčci, Unaveni sluncem

Heslo 17

 1. Prahory 4:00
 2. abpopa 6:33
 3. HALUZná ORGanizácia 11:55

Zápisky z Kyjí

 1. Prahory 17:12 brejlatej běžec
 2. FIMAN++ 17:47 dlouhovlasej ++
 3. Albert Stallone 17:47 další s brejlema a čepicí
 4. abpopa 17:54 proužkovanej
 5. La Kukarača 17:55 vlasáč
 6. Unaveni sluncem 17:57 s šifrou na tričku
 7. HALUZná ORGanizácia 18:20 ti co divně mluví
 8. Chlýftým 18:23 oranžový běžec
 9. Název týmu: 18:24 furt nechtěli říct jaký název
 10. Velcí Kormidelníci 18:28 takovej divnej typan
 11. Popocatepetl 18:31 někde v okolí Ameriky
 12. Čumáci 18:37 chlápek s jarmulkou
 13. ustredni topeni 18:39 trochu zadýchanej
 14. Vlhká Jáma 18:40 konečně ženská
 15. Ho-Wa-Da 18:45 a prej že jsme hovada
 16. Nibblers 18:54
 17. Reservoir dogs 19:00 haf haf
 18. Noční kojoti 19:02 \„my jsme takhle zadejchaní nebyli, když jsme sem šli, my jsme se vezli\“ Láďa
 19. Kočky 19:05 červená, červenej
 20. Egoisticti Studenti Niceho 19:17 skoro
 21. Spousta Osamělých Sršňů 19:18 moc jich není
 22. Jeníčci 19:24 už nevim co psát
 23. ambra team 19:32 bla bla bla
 24. frikulín 19:33
 25. Scientific Approach 19:34 nějací s anglickým názvem
 26. Bednajt 19:42
 27. Rychlý výšlap 19:43
 28. Proudoví krtci 19:58 jak jesi to nevim?????
 29. MUPY MUP! 20:01
 30. Zlí lidé 20:03 zlí, to zní jako zelí a zelí je s měkkým
 31. Seš-lost 20:05
 32. Msta Barbarů 20:05
 33. FYKOS 20:06
 34. Opravte to 20:16
 35. 2 na 9 20:45
 36. Sytá Bára 20:54
 37. Šlamastyka 20:55
 38. Piti piti pa 21:34

Zápisky ze Zámezí

 1. Prahory 18:32
 2. abpopa 19:48
 3. La Kukarača 19:49
 4. Čumáci 20:19
 5. Unaveni sluncem 20:23
 6. HALUZná ORGanizácia 20:34
 7. Rychlý výšlap 21:06
 8. Velcí Kormidelníci 21:06
 9. Vlhká Jáma 21:19
 10. Ho-Wa-Da 21:22
 11. Popocatepetl 21:31
 12. Jeníčci 21:38
 13. Spousta Osamělých Sršňů 21:49
 14. Albert Stallone 21:54
 15. Noční kojoti 22:11
 16. Proudoví krtci 22:30
 17. Kočky 22:35
 18. frikulín 22:40
 19. FIMAN++ 22:50
 20. Chlýftým 22:51
 21. Egoisticti Studenti Niceho 22:55
 22. FYKOS 23:39
 23. Seš-lost 23:42
 24. Bednajt 23:55
 25. Msta Barbarů 0:02
 26. ambra team 0:02
 27. Název týmu: 0:10
 28. Opravte to 0:14
 29. MUPY MUP! 0:20
 30. Šlamastyka 1:17
 31. ustredni topeni 1:25
 32. Nibblers 1:29
 33. Scientific Approach 2:00
 34. Sytá Bára

Pořadí z Valdické brány

 1. abpopa
 2. Prahory
 3. Vlhká Jáma
 4. HALUZná ORGanizácia
 5. Ho-Wa-Da
 6. La Kukarača
 7. Unaveni sluncem
 8. Jeníčci
 9. Proudoví krtci

BEZVÍČEK

ÚLOHY

Divné místo, divný člověk

Správné řešení: Bor

25 odpovědí, z toho 18 správných

Postup: Vezmete si papír se zadáním a budete do toho bezradně civět. Pak na vás přijde únava a papír vám začne padat z rukou, oči se klížit a písmenka přeskakovat. A když vám přeskočí celý řádek, respektive každý druhý vyskočí úplně, zjistíte, že celý ten text dává najednou úplně nový smysl.

Odpovědi:
13.6. 15:29 Chlýftým
13.6. 15:33 Spousta Osamělých Sršňů
13.6. 15:39 Piti piti pa
13.6. 15:46 Opravte to
13.6. 15:57 MUPY MUP!
13.6. 16:20 Msta Barbarů
13.6. 16:37 ustredni topeni
13.6. 16:42 (InfekceCeCE)
13.6. 18:22 Mrskavka
13.6. 19:13 Husovka
13.6. 20:50 Lucifer
13.6. 20:58 (Lamy na varanech)
13.6. 23:03 HALUZná ORGanizácia
14.6. 12:48 Prahory
14.6. 15:14 Albert Stallone
14.6. 15:44 Čumáci
14.6. 20:29 FYKOS
15.6. 8:30 Popocatepetl
18.6. 23:22 Borci v uvozovkách
20.6. 19:13 Proudoví krtci
22.6. 15:07 Sytá Bára
22.6. 15:11 JADRO
23.6. 0:47 Scientific Approach
29.6. 20:41 (ambra team)
19.7. 21:50 Název týmu:

Neuznané odpovědi: Johann Wolfgang von Goethe (6×), Georg Heinrich August Ewald

Hodinářské tajemství

Správné řešení: 10:10

27 odpovědí, z toho 9 správných

Postup: Existuje na světě celá řada hodin a celá řada časů. Hodiny ukazují správně i špatně, mnohé nejdou vůbec. Čas příchodu vítěze Svíček do cíle je navíc neznámý, přesto existuje obrovské množství hodin, které v jakoukoli chvíli ukazují jednotný a nenáhodný čas. Jsou to hodiny, které vyšly z výroby a ještě nikdy nešly. A ty ukazují 10:10.

Odpovědi:
13.6. 15:09 Vlhká Jáma
13.6. 15:11 HALUZná ORGanizácia
13.6. 15:50 InfekceCeCE
13.6. 15:53 Čumáci
13.6. 15:57 Spousta Osamělých Sršňů
13.6. 16:06 Proudoví krtci
13.6. 17:24 ustredni topeni
13.6. 19:58 Borci v uvozovkách
14.6. 6:51 2 na 9
14.6. 13:43 NocTour-no
14.6. 15:34 Bednajt
15.6. 1:26 Chlýftým
17.6. 22:23 ambra team
18.6. 9:54 Piti piti pa
18.6. 12:43 Albert Stallone
21.6. 0:14 Jeníčci
21.6. 14:40 Msta Barbarů
21.6. 17:03 Kočky
22.6. 19:01 Sytá Bára
22.6. 19:33 Opravte to
23.6. 9:32 La Kukarača
27.6. 10:16 JADRO
27.6. 13:01 FYKOS
19.7. 21:55 Název týmu:
21.7. 14:29 Zlí lidé
26.7. 13:20 Unaveni sluncem
27.7. 20:54 Popocatepetl

Neuznané odpovědi: 12:00 (2×), Aktuální, Čínský, Letní, Přesný, Středoevropský a 5 minut, Stejný, Za deset deset, 0:00, 1:05, 7:55, 8:20, 11:55, 12:05, 12:15, 13:00, 21:55

Most

Správné řešení: 43

19 odpovědí, z toho 18 správných

Postup: Kód mostu říká, že jde o desátý most na silnici č. 36. A tím je most přes Labe v Pardubicích. Na jeho boku jsou napsána jména Lucka a Jiřka. A ty v kalendáři dělí 43 týdnů.

Odpovědi:
13.6. 16:45 (Lamy na Varanech)
13.6. 17:39 Opravte to
13.6. 18:58 HALUZná ORGanizácia
13.6. 19:43 ustredni topeni
13.6. 20:45 abpopa
13.6. 20:56 Chlýftým
15.6. 11:18 Šlamastyka
17.6. 11:56 Bednajt
17.6. 17:40 Čumáci
17.6. 18:06 Prahory
22.6. 9:28 Borci v uvozovkách
27.6. 14:51 Albert Stallone
9.7. 9:11 FYKOS
15.7. 20:46 Jeníčci
17.7. 18:24 (Lucifer)
22.7. 19:19 Msta Barbarů
23.7. 14:01 JADRO
26.7. 10:40 Popocatepetl
27.7. 20:07 Unaveni sluncem

Neuznaná odpověď: 18

Otrávený

Správné řešení: Vávra

16 odpovědí, z toho 12 správných

Postup: 27 písmen abecedy sestavte do krychle za použití hesla, kterým je jméno úlohy, tedy OTRAVENY. Písmena hesla řaďte jako první, pak dorovnejte zbytek abecedy. Pro kontrolu: uprostřed bude H. V tuhle chvíli má každé písmeno svou pozici, která se dá vyjádřit 3 souřadnicemi o hodnotách 1–3. A každá dvojice takovýchto pozic jednoznačně určuje pozici třetí dle principu hry Set. V mezitajence vyjde \„Alois a Vilém Mrštíkovi\“.

Odpovědi:
13.6. 17:42 Piti piti pa
18.6. 19:29 Nibblers
18.6. 22:25 Sytá Bára
22.6. 7:37 Šlamastyka
23.6. 22:36 Unaveni sluncem
25.6. 0:18 frikulín
26.6. 0:26 Borci v uvozovkách
26.6. 9:46 Prahory
26.6. 20:54 HALUZná ORGanizácia
26.6. 22:09 Albert Stallone
26.6. 22:32 Opravte to
27.6. 11:36 Čumáci
27.6. 13:40 ustredni topeni
27.6. 21:59 JADRO
28.6. 18:02 Bednajt
27.7. 13:29 Chlýftým

Neuznané odpovědi: Jed, Napoleon, Sněhurka, Sokrates

Davidova hvězda

Správné řešení: 59

22 odpovědí, z toho 21 správných

Postup: Princip je jasný, jde jen o to, hvězdu sestavit. Líc střed: BEUOAS, líc cípy: HRLDVI, rub střed: KFTCYJ, rub cípy: WPZNGM

Odpovědi:
24.6. 19:59 Opravte to
24.6. 20:13 HALUZná ORGanizácia
24.6. 20:14 Prahory
24.6. 20:55 Havran
24.6. 21:08 Seš-lost
24.6. 21:32 FYKOS
24.6. 21:37 Čumáci
24.6. 21:45 Bednajt
24.6. 21:48 La Kukarača
24.6. 22:13 Unaveni sluncem
24.6. 22:37 Borci v uvozovkách
24.6. 23:06 ustredni topeni
25.6. 0:05 Ho-Wa-Da
25.6. 12:15 (Lucifer)
25.6. 13:39 Proudoví krtci
26.6. 12:15 Kočky
26.6. 13:12 Chlýftým
27.6. 21:01 Jeníčci
30.6. 2:39 Husovka
19.7. 14:57 JADRO
23.7. 12:25 Vlhká Jáma
25.7. 18:11 Piti piti pa

Neuznaná odpověď: 61

Magorovina

Správné řešení: Universe

11 odpovědí, z toho 10 správných

Postup: Je nutno převést písmena na číselnou hodnotu podle morseovky, kde čárka = 2 a tečka = 1. Potom jednotlivá písmena určují délku modrých a zelených sekvencí a postupné pořadí sekvencí jedné barvy. V případě stejného počtu zelených a modrých sekvencí má každý sloupek tabulky vždy dva způsoby, jakým jej lze vybarvit. A vybarvení je třeba provést tak, aby se vykreslil smysluplný text, kterým je \„Plastic people\“.

Odpovědi:
24.6. 20:50 Borci v uvozovkách
25.6. 14:52 FYKOS
25.6. 17:55 ustredni topeni
25.6. 21:17 Kočky
26.6. 0:19 HALUZná ORGanizácia
26.6. 0:35 Ho-Wa-Da
26.6. 16:14 Popocatepetl
27.6. 21:06 Prahory
10.7. 19:30 Chlýftým
16.7. 23:55 Název týmu:
20.7. 16:04 Msta Barbarů

Neuznaná odpověď: Plastic people

Pastorální

Správné řešení: 1952

24 odpovědí, z toho 22 správných

Postup: Čísla u křížů představují zeměpisné souřadnice, jejich poloha vůči kříži určuje polokouli. Na uvedených lokalitách se nachází města: Paříž, Atlanta, Salt Lake City, Turín, Řím, Amsterdam, Lillehammer, Nagano a Innsbruck. Modře jsou vybarvena dějiště zimních olympiád a červeně letních. Hledáme tedy dějiště zimní olympiády, které začíná na O. Tím je Oslo a letopočtem 1952.

Odpovědi:
25.6. 16:18 Bednajt
25.6. 22:08 Borci v uvozovkách
26.6. 13:59 Prahory
26.6. 14:44 Proudoví krtci
26.6. 20:15 2 na 9
9.7. 21:32 ustredni topeni
10.7. 6:38 Čumáci
13.7. 12:07 HALUZná ORGanizácia
13.7. 13:25 Unaveni sluncem
15.7. 23:14 Kočky
16.7. 14:27 JADRO
16.7. 17:55 Msta Barbarů
16.7. 19:47 (Náhodná procházka)
16.7. 22:24 Název týmu:
17.7. 0:03 Ho-Wa-Da
17.7. 8:27 Popocatepetl
17.7. 12:39 Sytá Bára
18.7. 20:19 Scientific Approach
19.7. 17:25 FYKOS
20.7. 10:37 Chlýftým
21.7. 15:10 Jeníčci
22.7. 9:21 La Kukarača
24.7. 7:34 Opravte to
25.7. 13:31 Husovka

Neuznané odpovědi: 1054, 1807

U Jedové chýše

Správné řešení: Doppler

13 odpovědí, z toho 6 správných

Postup: Jedová chýše byl legendární pražský hostinec, středobod galerky a pražského podsvětí vůbec. Na jeho místě dnes stojí urologická klinika. A jen o pár metrů dál v ulici Ke Karlovu stojí budova Fyzikálního ústavu pražského Matfyzu, který má jména fyziků na průčelí. Je jich tam šest.

Odpovědi:
24.6. 21:08 Piti piti pa
24.6. 22:43 Reservoir dogs
25.6. 0:40 Chlýftým
25.6. 18:33 Nibblers
28.6. 18:39 Unaveni sluncem
1.7. 22:55 Název týmu:
16.7. 23:54 Borci v uvozovkách
17.7. 17:36 HALUZná ORGanizácia
20.7. 14:13 FYKOS
24.7. 8:26 JADRO
24.7. 23:03 Popocatepetl
27.7. 9:34 Zlí lidé
27.7. 20:02 Opravte to

Neuznané odpovědi: Faraday (2×), Braun, Gillette, Hertz, Koperník, Newton

České památky

Správné řešení: Y

19 odpovědí, z toho 16 správných

Postup: Místa na fotografiích navštivte a projděte blízká parkoviště. Budou-li převažovat místní vozidla s novými registračními značkami, pak písmena na těchto značkách vám dají text \„CESKEPAMATK\“. Uvedená místa jsou: Hluboká nad Vltavou, Litomyšl, Český Šternberk, Vřídlo, Kunětická Hora, Manětín, Troja, Bouzov, Vyšehrad, Trúba a Loket.

Odpovědi:
9.7. 11:15 Sytá Bára
9.7. 20:56 Prahory
10.7. 16:16 Chlýftým
11.7. 22:10 ustredni topeni
12.7. 15:59 Borci v uvozovkách
12.7. 20:51 Nerozhodní
13.7. 17:04 Unaveni sluncem
16.7. 21:50 Bednajt
19.7. 9:23 JADRO
19.7. 12:12 Zlí lidé
19.7. 12:25 HALUZná ORGanizácia
23.7. 11:48 rakvičky se šlehačkou
23.7. 18:20 La Kukarača
23.7. 19:59 (Náhodná procházka)
25.7. 8:43 Popocatepetl
25.7. 21:00 FYKOS
26.7. 10:33 Msta Barbarů
27.7. 20:03 Opravte to
27.7. 20:55 Čumáci

Neuznané odpovědi: V (2×), T

Harcov

Správné řešení: 21004

20 odpovědí, z toho 18 správných

Postup: Řada představuje seznam termínů konání většiny dosavadních šifrovaček. Chybí Libereckou Tmou, která se konala 4.10. 2002. Vinou šotka, který nám pokazil termín konání prvního ročníku Lampy jsme uznávali i termín jejího konání 17.5.2002

Odpovědi:
9.7. 9:54 HALUZná ORGanizácia
9.7. 10:45 Spousta Osamělých Sršňů
9.7. 12:20 Popocatepetl
9.7. 18:39 Unaveni sluncem
9.7. 19:19 Borci v uvozovkách
9.7. 20:31 ustredni topeni
9.7. 21:00 Opravte to
9.7. 21:20 Proudoví krtci
9.7. 21:30 Čumáci
9.7. 21:52 Název týmu:
11.7. 14:58 Postupující koroze
13.7. 14:03 Prahory
13.7. 14:07 Zlí lidé
23.7. 0:02 Scientific Approach
25.7. 14:26 Sytá Bára
25.7. 16:48 Jeníčci
25.7. 21:46 FYKOS
26.7. 9:16 Msta Barbarů
26.7. 22:03 La Kukarača
27.7. 7:57 JADRO

Neuznané odpovědi: 20921, 21018

Hodný trpaslík

Správné řešení: Požár domu

19 odpovědí, z toho 19 správných

Postup: Písnička kapely Znouzectnost Florián a Kilián prozradí, jaké jméno nese ten chybějící svatý. \„Pod pařezem v kapradí bydlí Florián, malý hodný trpaslík, vegetarián.\“ A pak už není problém si dohledat, že svatý Florián, jakožto patron hasičů a ochránce před živly, bývá nejčastěji zobrazován s hořícím domem. Nebo se také můžete dle návodu zajet podívat do Rožnova pod Radhoštěm.

Odpovědi:
9.7. 9:36 Prahory
9.7. 9:50 ustredni topeni
9.7. 10:21 Čumáci
9.7. 13:55 Egoisticti Studenti Niceho
9.7. 14:02 Chlýftým
9.7. 18:50 Unaveni sluncem
9.7. 19:11 FYKOS
9.7. 20:03 La Kukarača
9.7. 22:42 Spousta Osamělých Sršňů
10.7. 0:02 Ho-Wa-Da
10.7. 20:56 (Grohova Rodina)
10.7. 23:06 Borci v uvozovkách
11.7. 15:49 Postupující koroze
13.7. 13:10 JADRO
21.7. 20:47 HALUZná ORGanizácia
22.7. 12:09 Sytá Bára
23.7. 11:09 Vlhká Jáma
25.7. 21:57 (Náhodná procházka)
27.7. 12:23 Zlí lidé

Vlnobití

Správné řešení: Jablko

13 odpovědí, z toho 10 správných

Postup: Vlny bijí do břehů Evropy, kde ve směru hodinových ručiček postupně naleznete státy, začínající na uvedená písmena. Pět jich tam chybí, a to v místech, kde by měly být Albánie, Portugalsko, Polsko, Litva a Estonsko.

Odpovědi:
17.7. 16:05 JADRO
17.7. 18:17 Unaveni sluncem
18.7. 0:21 HALUZná ORGanizácia
18.7. 11:35 ustredni topeni
19.7. 10:28 Čumáci
19.7. 18:39 Prahory
19.7. 21:31 Název týmu:
20.7. 23:00 Sytá Bára
21.7. 12:03 Borci v uvozovkách
23.7. 23:16 La Kukarača
25.7. 11:20 Spousta Osmaělých Sršňů
26.7. 15:32 FYKOS
27.7. 18:55 Chlýftým

Neuznaná odpověď: Lidoop (3×)

Kamarádi na výletě

Správné řešení: Kalamita

10 odpovědí, z toho 8 správných

Postup: Deset měst, která kamarádi navštěvují jsou rozmístěna velmi pravidelně a tvoří vrcholy trojúhelníků. Osm mužů a osm žen pak tvoří páry, které mají svátek vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech. Průnik cest obou čelnů téhož páru pak v pořadí dle kalendáře vykresluje písmena. Ve dvou případech se nám tam propašovaly linie navíc, ale nebránily čitelnosti.

Odpovědi:
20.7. 21:14 ustredni topeni
21.7. 1:54 Scientific Approach
21.7. 13:27 Seš-lost
21.7. 15:33 Borci v uvozovkách
22.7. 8:27 Unaveni sluncem
23.7. 12:19 JADRO
23.7. 23:19 HALUZná ORGanizácia
24.7. 10:05 Bednajt
26.7. 18:16 Chlýftým
27.7. 17:44 Čumáci

Neuznaná odpověď: Čáslav (2×)

Perioda

Správné řešení: Člověk

5 odpovědí, z toho 4 správné

Postup: Celkem třikrát lze v textu nalézt soustavně se opakující slovo \„perioda\“. Jednak je tam napsané přímo, jednak velká a malá písmena tvoří totéž slovo psané morseovkou, v něm jsou už ale chyby a jednak pořadí slov \„perioda\“, v nichž se chyby nalézají, dá po převedení na písmena opět slovo perioda. Písmena, která jsou napsána chybně, jsou vždy v sedmicích seřazena podle abecedy. A po sečtení jejich hodnot dostanete text: \„Tajenka je šestipísmenná, ejhle, tajenka a tajenka tajence vlkem\“.

Odpovědi:
20.7. 22:35 ustredni topeni
22.7. 15:30 HALUZná ORGanizácia
24.7. 14:24 Bednajt
24.7. 17:05 Sytá Bára
27.7. 20:28 Borci v uvozovkách

Neuznaná odpověď: PeRIoDA

Vánoce

Správné řešení: 09

18 odpovědí, z toho 13 správných

Postup: Slavné výrobky zmíněné v zadání mají svá čísla. Ta jsou 721 (velký Hektor), 555 (Polička), 14 (tonetka), 47 (kalašnikov), 747 (Jumbo jet), 550 (pařez), 126 (maluch), 5 (Chanel). Ta se upraví dle modula 26, převedou na písmena a vyjde \„sinus dvě\“. A to je 0,909

Odpovědi:
20.7. 17:38 HALUZná ORGanizácia
20.7. 20:04 Prahory
20.7. 21:45 Nerozhodní
21.7. 7:03 ustredni topeni
21.7. 14:59 Zlí lidé
21.7. 18:19 Borci v uvozovkách
23.7. 13:02 Msta Barbarů
27.7. 9:55 Unaveni sluncem
27.7. 10:16 Název týmu:
27.7. 10:28 Čumáci
27.7. 10:57 Sytá Bára
27.7. 11:12 Popocatepetl
27.7. 12:52 Proudoví krtci
27.7. 13:30 Spousta Osamělých Sršňů
27.7. 14:26 La Kukarača
27.7. 19:54 Chlýftým
27.7. 20:29 FYKOS
27.7. 20:48 Náhodná procházka

Neuznané odpovědi: 13, 22, 3 a 8, 87, 95

Zde jsem

Správné řešení: Lev

16 odpovědí, z toho 10 správných

Postup: Pokud někdo říká latinsky \„Zde jsem\“, tedy \„Hic sum\“, a zároveň hlídá bránu do země nikoho, těžko to může být někdo jiný než lev. A pokud tomu nevěříte, můžete se jet přesvědčit na brněnskou tramvajovou zastávku Osová. Podjezd pod stejnojmennou ulicí je pomyslnou bránou, kterou tramvaje vjíždějí na území Starého Lískovce, tedy země černé lysky, kterou má Starý Lískovec ve znaku.

Odpovědi:
20.7. 16:51 Prahory
20.7. 17:30 Unaveni sluncem
21.7. 12:07 Borci v uvozovkách
21.7. 18:43 Sytá Bára
21.7. 21:04 (Jarní únava)
23.7. 17:21 ustredni topeni
24.7. 8:14 Čumáci
25.7. 18:21 Bednajt
25.7. 22:54 2 na 9
27.7. 15:41 Jeníčci
27.7. 18:07 Opravte to
27.7. 20:26 JADRO
27.7. 20:48 Chlýftým
27.7. 20:51 Náhodná procházka
27.7. 20:57 La Kukarača
27.7. 20:58 FYKOS

Neuznané odpovědi: Vergilius (2×), Fry, Kaze, Lední medvěd, Stalin

Co sem nepatří?

Správné řešení: Housle

Postup: Ze všech ostatních slov vznikne přidáním písmene \„D\“ znovu smysluplné slovo, podle nichž jsou slova koneckonců seřazena.

Fujtajbl

Správné řešení: Klaus

Postup: Správně zvolený kódovací princip odkryje vždy jeden smysluplný řádek, na zbytek je pak potřeba apilkovat další. Jedná se o substituci dle inverzní morseovky, čtení pozpátku, překlad z němčiny, opačně číslovaná abeceda, posun o 13 a posun o heslo.

Inzerát

Správné řešení: Felicia

Postup: V nezakódovaném textu se každé písmeno posune o o jedna menší hodnotu, než je jeho pořadí výskytu v textu.

Love

Správné řešení: Dvacetikoruny

Postup: Návodem k tajence jsou různobarevnými srdíčky substituovaná slova \„vana\“, \„klece\“, \„lidi\“, \„kolo\“, \„kudu\“ a \„kryty\“.

Muzeum

Správné řešení: PS

Postup: \„Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají…\“

Netradiční

Správné řešení: WF

Postup: Jde o prostý pohyb v abecední řadě, který je netradiční použitím české abecedy s diakritikou a s \„Ch\“.

Pisano na Baldě

Správné řešení: 24

Postup: Jde o zápis čísel Fibonacciho posloupnosti pomocí exponentů prvočísel, jichž jsou násobkem.

Scénář k pornu

Správné řešení: Bramborák

Postup: Tajenku dává pořadí výskytu písmene O (Olaf) a A (Agáta) v příslušných replikách.

Učitel národů

Správné řešení: Leszno

Postup: Proložení čísel znaky \„x\“, \„+\“ a \„=\“ a jejich následný převod na morseovku dává tajenku.

Vzorová šifra

Správné řešení: Fenka

Postup: Slova v tabulce jsou spojena s některým s šesti slov tvořících vzory podstatných jmen pro mužský rod. Tato slova lze očíslovat a v jednotlivých kolonkách sečíst.


Body

24 HALUZná ORGanizácia
22 ustredni topeni
21 Prahory
16 Borci v uvozovkách
13 Unaveni sluncem
12 Chlýftým
11 Čumáci
8 Opravte to
7 FYKOS
7 JADRO
5 Sytá Bára
3 Husovka
3 Spousta Osamělých Sršňů
3 Zlí lidé
2 La Kukarača
2 Msta Barbarů
2 Název týmu:
2 Proudoví krtci
2 Scientific Approach
2 Seš-lost
1 Albert Stallone
1 Bednajt
1 Ho-Wa-Da
1 Jeníčci
1 Popocatepetl


Správné / špatné odpovědi

15/0 HALUZná ORGanizácia
15/1 Borci v uvozovkách
13/1 Chlýftým
12/0 Prahory
12/1 Unaveni sluncem
12/3 ustredni topeni
11/2 Čumáci
11/2 FYKOS
11/2 JADRO
8/3 Sytá Bára
7/2 La Kukarača
6/2 Msta Barbarů
6/4 Opravte to
5/1 Proudoví krtci
5/1 Spousta Osamělých Sršňů
5/1 Zlí lidé
5/4 Popocatepetl
4/0 Ho-Wa-Da
4/2 Jeníčci
4/4 Název týmu:
3/0 Husovka
3/0 Vlhká Jáma
3/1 Albert Stallone
3/1 Kočky
3/1 Scientific Approach
3/2 Náhodná procházka
2/0 Lamy na Varanech
2/0 Postupující koroze
2/0 Seš-lost
2/1 Lucifer
2/3 Piti piti pa
2/7 Bednajt
1/0 abpopa
1/0 Egoisticti Studenti Niceho
1/0 frikulín
1/0 Grohova Rodina
1/0 Havran
1/0 Jarní únava
1/0 MUPY MUP!
1/0 rakvičky se šlehačkou
1/1 ambra team
1/1 InfekceCeCE
1/1 Nerozhodní
1/1 Nibblers
1/1 Šlamastyka
0/1 Mrskavka
0/1 NocTour-no
0/1 Reservoir dogs
0/3 2 na 9


Co jste to proboha těm ubožákům dali za nápovědu?
Myslíš tu na Pastorální?
Jo. Jaká \„u\“? Co to s tím má společného?
No právě, že nic. Právě, že ta \„u\“ s tím nemají společného nic. Proto jsou taky všude, aby se jako zákonitost dala snadno odfiltrovat.
To chci vidět, jak to budou lidi filtrovat.
Myslíš, že je takový problém pochopit, co to znamená, když je jeden kroužek šedesát čárek?
To ne. Spíš si jen myslím, že by bylo rozumnější udělat tu nápovědu jako \„ŮúŮúŮúŮúŮúŮ­úŮúŮúŮúŮúŮúŮú­ŮúŮúŮúŮúŮúŮú\“. Tam je nejen jasné, že těch dvojic je osmnáct, ale taky je jasnější, co k čemu patří.
To máš pravdu, ale zase nemůže být všecho tak jasné.
Ale stejně. Nechtělo by jim to napovědět nějak lépe?
A jak?
Třeba \„citius, altius, fortius\“.
To je na nic. Dneska stejně nikdo nedovede latinsky.
A nebo, že není úplně od věci u toho pracovat s mapou!
To je sice dobré, ale to už bych tuto informaci spíš dal jako nápovědu k Vlnobití.
To už si vůbec nepamatuju, jak se má řešit.
No je to vlnobití. A vlnobití to není proto, že jsou písmenka různě vysoko.
A proč tedy?
Protože se tím odlišují různé významy téhož písmene.
Ale ne. Já jsem nemyslel, proč jsou písmenka různě vysoko. Já jsem myslel, proč je to teda vlnobití?
Protože je to návod k tomu, kde řešení hledat.
Takže se jako nemá hledat v lese?
No. Ani na Mácháči.
Takže někde na moři?
No. Ano. Ale ne kdekoliv.
Jak to?
Protože aby bylo vlnobití, musí mít vlny do čeho bít. Proto.
Aha! Já už to vidím. No ale to je rafinované! Jak se to nakonec vrátí, odkud to vyšlo!
To jo. Jenom doufám, že lidi najdou i všechny kosy.
Alespoň bude jasné, kde všechno začíná i končí. Co víme, kam nás osud zavane?
No nestraš. Z toho já mám strach.
Ale nezapomínej, že za našeho mládí by tam ještě bylo \„S\“. Tam já bych se bál.
Ale strach, nestrach. Tam to snad ani nemůže být zajímavé. Kde jsou ty nekonečné roviny.
Ale zato je to dobrá exotika. Tam, kde se posunují hodiny,
To je ale jedno. Podstatné je hlavně jít po směru jejich ručiček. Ale pro Vlnobití je vůbec nejpodstatnější, že co je dál, už nás nezajímá.
No jo. To je Orient.
Myslíš, že bychom jim měli ještě poradit?
Ale zkusil bych něco stručného.
Jak to myslíš – stručného?
Já nevím. Jenom třeba nadhodit ke každé úloze jedno dvě slova, aby se zúžil okruh, nad čím přemýšlet.
Tak dobře. Tak to můžeme zkusit. Říkej jména úloh a já zkusím, jestli se mi podaří nějaké takové jedno nebo dvě slova vymyslet.
Prima. Tak třeba České památky.
Prohlídka parkoviště.
Tak dál. Třeba Harcov.
+20 000 000.
A dál si dáme Vlnobití.
Evropa.
A teď Kamarádi na výletě. A jen tak mimochodem, máte tam dvě drobné chybičky. Ale je pravda, že se to dá bez problému vyřešit i s nimi.
Průnik.
Hezký. Tak teď Perioda.
Matrjoška.
A Vánoce?
James Bond
Zde jsem?
Plha se hlásí.
A znovu Harcov.
Šifry.
A znovu Vlnobití.
Něco chybí.
A znovu Kamarádi na výletě.
A co by. Už ti to dopovím všechno. Kamarádi na výletě – trojúhelníky, Perioda – sedmice, Vánoce – modulo 26, Zde jsem – Brno 9
A ještě něco?
Jo. Na Harcov Manuál Tmou, na Vlnobití angličtinu, na Kamarády na výletě společnou oslavu, na Periodu tři periody, na Vánoce osmičku a na Zde jsem osmičku a pětku.
Nebo mě taky ještě napadlo, že by se na Peroidu dal napovědět součet.
No. Nebo na Zde jsem osu.
No. Nebo bychom jim mohli rovnou říct, že je to na zastávce Osová.


13.7.2007 11:15

Rozšířená nápověda Pastorální

ůúůúůúůúůúůúů­úůúůúůúůúůúůú­ůúůúůúůúůú

ů = úúúúúúúúúúúúú­úúúúúúúúúúúúú­úúúúúúúúúúúúú­úúúúúúúúúúúúú­úúúúúúúú


Nazdar. Jak jde život?
To víš, hekticky. Nedávno jsme spustili Bezvíček.
A jak to jde?
Ale celkem dobře. Zatím vede Ústřední topení.
A co úlohy?
Představ si, že ještě nikdo nevyluštil úlohu Otrávený.
Jo to je tamta, co jsem si pořád myslel, že heslo je \„HESLO\“, a ono to tak nebylo. No, to se ani nedivím. Taky je to hrozně těžké. Vždyť vím, jak jste mi to ukazovali. Přišla už alespoň nějaká odpověď?
Jo. Tři špatné.
A jaké?
Jed, Sněhurka a Sokrates.
To je zajímavé. Hlavně ten Sokrates. Ten by to vlastně teoreticky taky mohl být. Ale na Sněhurku by bylo logičtější, kdyby se to jmenovalo Otrávená, a na Jed asi Jedovatý nebo nevím. Každopádně je nesmysl, aby jed byl otrávený.
To jo. Toho Sokrata jsme tam mohli zakódovat taky. Ale ty druhé nevím. To by se to potom přeci celé rozhodilo a muselo by se to skládat znovu.
No ale to by nebyla tak strašná práce. Co by z toho vlastně vyšlo v té mezitajence, kdyby se to přeskládalo i třeba jenom na tu Sněhurku?
Jako podle toho původního zadání?
Jo.
A s pozměněným heslem?
Jo. Ono bude vlastně de facto kratší.
Počkej, vyzkouším to.
Čekám, čekám.
Tak vychází EPCLWAAPVEMAR­CAKMRJI.
No jestli si pamatuju dobře, co tam vyjít má, tak i některá písmenka zůstala stejná.
No tak to I na konci se ani nikdy změnit nemůže, ale jinak tam nezůstalo skoro nic. Ono i když to jenom o jedna posuneš, tak se to strašně rozhází.
Tak si to možná pamatuju špatně. Ale každopádně se z toho nedá vyluštit ani Sněhurka, ani ta správná tajenka. A poslyš, nechtělo by jim to nějak napovědět?
My už jsme jim napověděli.
A jak?
Že ve dvojici nezáleží na pořadí. Ale nějak to nepochopili a ještě remcali, že základní pokyn už dávno znají.
To jsou babráci nevděční! A tak nechcete jim teda nadhodit to, co jsi psal? Co by z toho zadání vyšlo, kdyby ta písmenka byla poskládaná jinak?
To je fakt. Mohli by si vyzkoušet reverzní inženýrství.
Tak to jsem zvědav, jestli jim to pomůže. Taky by se jim to mohlo nechat poskládat úplně bez hesla. Bylo by to jednodušší.
Jenže bych to zase musel dělat celé znovu a to se mi nechce.
Tak tu mezitajenku zkrať. Však nemusí být tak dlouhá.
To je pravda. Kdyby byla tajenka Sněhurka, tak mezitajenka taky nemusí být TAKOVATAPANIMA­MAODSEDMITRPAS­LIKUCOJIMPILAZ­JEJIChHRNICKU. Tak počkej, vyzkouším to.
Čekám, čekám
Tak bez hesla by se to dalo zkrátit jen na SH XL OJ ZZ SP OI KO IR YW OCh LCh II.
To by šlo. A myslíš, že to někdo bude skládat doopravdy? Nebo, že si vystačí s tím, že si to rozepíšou?
Lidi jsou schopní všeho. Třeba to bude někdo dělat s kuličkami z modelíny, vlaječkami na špejli a hlavolamem z Bedny.
Tak to by byl mazec. Hlavně by mne zajímalo, jak by to H zapichoval doprostřed. Nebo by si na to mohl normálně někdo vzít ty karty a popsat si je.
To by mohl. Ale škoda karet. Když si to vypíšou jako tři čísla na papír, nebude to o moc pomalejší a přitom si nepočmárají karty. Potom by se děsně blbě určovaly ty vlastnosti, až by to chtěli hrát.
To je fakt. Komu by se chtělo kvůli takové prkotině kupovat celý nový set?
To máš pravdu. Já už bych to nechal být.
A proč?
Protože už máme správných odpovědí celkem hojno.
Cože? Hovno?
Ne. Hojno! Ale zato na úlohu Pastorální je odpovědí nějak poskrovnu.
A na tu jim taky napovíme?
Možná časem. Ještě je na to brzo. A hlavně nám na Pastorální už několik odpovědí přišlo.


Alternativní zadání úlohy Otrávený: UH ZS IQ JK HV EV SH LA OC AV SX LP OT ZL KQ RS YW ChX LK II

Reportáže

Organizátorskou reportáž najdete v sekci Komentáře.

\abpopa\

\Bednajt\

\Borci v uvozovkách\

\frikulín\

\HALUZná ORGanizácia\

\Chlýftým\

\La Kukarača\

\MUPY MUP!\

\Nibblers\

\Opravte to\

\Prahory\

\Proudoví krtci\

\Scientific Approach\

\Unaveni sluncem\

\ustredni topeni\