Novinky

Zrušili jsme kapitulační obálku. V situaci, kdy je známa poloha cíle nedává smysl.

S ohledem na výluku na trati jsme změnili garantovaný spoj.

Doplnili jsme do pravidel ustanovení, že družstvo, které žádá o nápovědu z nenahlášeného telefonu se musí hlásit přiděleným heslem.