Zeď nářků

1234567...
1

Síba 20.10.2011 v 22:15

Už máme taky reportáž.

2

Bonus...

Pája(JÁDRO) 27.9.2011 v 10:37

… pro ty, co i měsíc po hře mlsně hledají novinky na diskuzi.

I JÁDRO má už reportáž, kde se mj. dozvíte, který tým máme rádi a proč letos nevyhrála Seš-lost. http://sites.google.com/…ome/svicky11

3

Vláďo...

Síba 15.9.2011 v 12:23

…po jednotných pravidlech většina nevolá, volal jsem po nich svého času já. Situace, kdy by existovala (a dala se jednoduše naučit) a jednotlivé hry by do pravidel výrazně a zřetelně zaznamenávaly jen své specifické odchylky, my přišla přehlednější, než stav, kdy jednotná pravidla neexistují, ale navzájem se od sebe liší tak málo, že je pro mnohé pohodlnější jejich existenci předstírat.

Už po jednotných pravidlech nevolám. Šifrovací prostor je již natolik široký a proměnlivý v čase, že dnes už bychom se asi neobešli bez těch bafuňářů. Já to dělat nebudu.

4

Ivoši...

Síba 15.9.2011 v 12:06

…jasně, já vím. Proto jsem k tomu řekl, že to tak budu označovat pracovně, neboť sám vidím, že duch Tmou v tomto pojetí je asi poněkud něco jiného než to, co kdysi vymyslel Radek Pelánek. Či chcete-li, že začal duch žít vlastním životem, značně nezávislým na pořadatelích Tmou.

5

duch

Ivo C. 15.9.2011 v 11:45

To je zvláštní, ducha Tmou kdysi „vymyslel“ Radek Pelánek, když si povšimnul, že hra si vytváří svůj charakter mnohdy i mimovolně, aniž by se o to orgové snažili. Jistě, asi to mohlo souviset i s etikou. Ale v našem interním pojetí je to na TMOU např. spíš absence nápověd i za cenu (občas) lehčích šifer než mají jiné pěkné hry s nápovědními systémy (a ta nemá s etikou nic společného).

Podle mě hřebík na hlavičku uhodil Vláďa: jisté principy, které (nejen TMOU) definovala, jsou pro šifrovačku přirozené (ve smyslu hra pak funguje pro organizátory i hráče). Já si pochopitelně dokážu představit hru, kde se například bude možné zavěsit za jiný tým (před pár lety jsem pořádání takové hry zvažoval, ale nezbyl čas). Ale byla by to šifrovačka? Podle mě ne: byla by to špionážní, akční hra s využitím šifer. Stejně tak nejsou outdoorové závody typu 88 hodin šifrovačkami.

6

Duch Tmou

Vláďa(Vlhká jáma) 14.9.2011 v 23:25

Síbo: Ono je v počínání Ducha Tmou mnoho přirozeného. Dobře vím, jak se projevuje, z reakcí na některé naše experimenty na Bedně. Koneckonců jsme se letos rozhodli, že ho nebudeme příliš dráždit (sami pro sebe jsme letošní Bednu označili za konfekční šifrovačku – a prodávala se dobře).

Je normální, že Duch Tmou požírá všechna dušáčata, která mu jsou trochu podobná. Myslím, že co je důležité, je míra odlišnosti. Je to jako kdybys chtěl začít hrát fotbal tak, že místo 11 hráčů bude 10, branka bude o něco vyšší a aut se místo vhazování bude kopat, přičemž všechno ostatní zůstane stejné. S tím by těžko někdo pochodil. Musíš místo toho vymyslet házenou nebo ragby, abys uspěl. A to z větší části u jiných hráčů. Bojím se, že existuje nějaká přirozená touha po standardizaci – buď jdeš s hlavním proudem, nebo musíš obsadit jinou niku. Přestože většina hráčů zatím nevolá po šifrovačkové lize s jednotnými pravidly, šifrovačkové národní asociaci, šifrovačkových bafuňářích a šifrovačkovém křesle v ČSTV, chování Ducha Tmou vlastně tak trochu po tomto směru pošilhává. Konec konců, nemáme fotbal s regionálními specifiky v pravidlech. Osobně jsem velmi zvědavý, kam se to bude v následujících letech vyvíjet.

7

Fosa 13.9.2011 v 15:23

to Síba: Děkuji za rozbor :o)

8

Dalibor (Prahory) 9.9.2011 v 20:50

Super Síbo, konečně po dlouhé době je na tomhle fóru nějaký originální názor. Jen s tou Bednou 2009 jsem se musel podívat do příslušného fóra, protože mě z hlavy vůbec nenapadlo, jakýmže to nádorem morálního vítězství byla stižena ;-)

9

Traktát pro Fosu a tak vůbec

Síba 9.9.2011 v 18:48

Proč vlastně vadí „obcházení náhodných stanovišť“? Protože nějaké limity mít potřebujeme, aby nám nevznikla anarchie. Tím nejpádnějším důvodem je asi to, že považujeme za absurdní použití pravidla, že musím předstírat, že nevidím, co dělá soupeř. Na Svíčkách se o soupeřovo konání nesmíte aktivně zajímat, ale bezděčně postřehnutá činnost je informace, kterou využít smíte. Kombinace s povolením obcházení náhodných stanovišť (a tím zvyšování šance bezděčného postřehnutí) je už příliš riziková pro splnění základního tvůrčího záměru, aby optimálním postupem bylo dobře a efektivně luštit.

Hypotetické povolení obcházení náhodných stanovišť ovšem narazí stejně jako jakákoli jiná autorská snaha o vybočení ze zavedených pořádků, ať z hlediska systému hry, tak především pravidel, především etických, na jedno nezvedené strašidlo. Říkejme mu pracovně duch Tmou. To není nic proti Tmou. Duch Tmou je geniální bubák, který i obecně pro šifrařské prostředí znamenal obrovský krok vpřed. Dnes už to ale s duchem Tmou začíná být trochu jako s ohněm. Je to dobrý, ba vynikající sluha. Na Tmou, kde je jeho domovské cimbuří. Jinde se stále častěji jeví jako zlý pán, jako invazní strašidlo, které nemilosrdně vytlačuje ze všech ostatních cimbuří jiné duchy, jen co se někde zjeví nějaký jakýkoli duší zárodek.

Duch Tmou má totiž nesmírně mocné spojence, vůči nimž ze strany pořadatelů příliš neexistuje účinná obrana. Je jím statisticky nezanedbatelná část hráčů, pro něž je duch Tmou zdrojem vzdoru vůči pořadatelům, jejich pravidlům a představám o hře, kterou chystají. Tento vzdor pak s železnou pravidelností pomýleně vydávají za etiku, opřenou o rozpory s duchem. Ono je velmi těžké udržet nad vodou jakoukoli výrazněji odlišnou šifrárnu ve chvíli, kdy víte, že vám na ni bude jezdit nemalá část hráčů, která její specifika prostě odmítne přijmout. Pokud je to jen takto, odolní jedinci z řad pořadatelů snad vydrží. Pokud to zároveň hráči dávají halasně najevo a ohánějí se přitom pojmy jako „morálka“ a „čistota“, vydrží to už málokdo. (Ano, opaky těchto pojmů jsou „zvrácenost“ a „špína“. A to i tehdy, když nemají v úmyslu nic jiného, než to jen sdělit světu, případně si o tom povídat.) A ve chvíli kdy to dojde tak daleko, že se například začnou očerňovat či zpochybňovat oficiální vítězové a vyhlašovat ti morální, jde veškeré úsilí o něco nového a netradičního do kytek. Morální vítězové jsou rakovinou šifráren. (Jedním z nejvíce nešťastných případů, který mne napadá, je Bedna 2009.)

A to všechno je v mých očích hlavním důvodem, proč jedenáct let po vzniku Tmou (či obecně šifráren pro veřejnost) máme sice šifrárnu téměř každý týden, ale všechny jsou si podobné jako vejce vejci. Mustr je pokaždé stejný. Tmou kdysi zvolila nějaké parametry, jaké chce mít, a ostatní ji kopírují, aniž by pro jejich kopírování měli jiný důvod, než že je v opačném případě duch Tmou zadupe do země. Namátkou: Prvek náhody je arcizlo, které jen potřeba potírat ohněm a mečem. Proboha proč? Pořádáme snad IQ testy, abychom potřebovali nějaké exaktní výsledky? Nebo snad považujeme hry, u nichž se hází kostkou, za blbé? Přímé soupeření na šifrárny nepatří, protože šifrárny „se hrají“ tak, jako by soupeř neexistoval. A proč jako? Hraju přece proti němu. A tak by se dalo pokračovat do aleluja. Dlouhý seznam prvků, které nejsou, protože to se na šifrárně nedělá. Dodnes nemáme například jedinou hru, která by zodpovědnost za to, že jeden tým nesleduje druhý, zůstala na tom vpředu. Máme jednu jedinou, kde můžete hledat šifry i náhodně. Bohužel je to Lamí stezkou, kde je na druhou stranu kontrola tajenek tak důsledná, že to v podstatě pozbývá smysl. Bývala to blahé paměti Krtčí norou, ale i tu odvedl duch Tmou z kacířské cesty. A tak je všechno krásně zglajchšaltovaně stejné.

Pak je tedy jen věcí orgů, nakolik dokáží tvořit trasu i řešení šifer tak, aby nic nešlo snadno odhadnout jen z počtu znaků či postupové intuice. Za Svíčky říkám, že dokážou. Ale nechtějí se zříkat možnosti tuto šanci hráčům dát, uznají-li to za vhodné.

Mně by přístup stylem „projdi všechna stanoviště, jak umíš, jen nesleduj jiný tým“ asi nevadil, kdyby byl předem jasně definován. Přijde mi jako zajímavá alternativa, ke které mohou mít Svíčky blízko. Nebo se mýlím? Nemýlíš, ale přicházíš-li s tím k nám, přicházíš pozdě. Tak o 4 – 5 let. To byla doba, kdy se Svíčky hledaly, neustále měnily pravidla, protože neustále narážely na nějaké chyby, občas asi i na ducha Tmou. (Byť zrovna u Svíček to není zásadní problém, protože Svíčky se v tomto ohledu od Tmou nijak výrazně nelišily nikdy.) Tehdy byla doba hledání zajímavých alternativ. Teď už jsou Svíčky poměrně dobře ukotveny a z pravidel se spíše pouze vyškrtávají pasáže, které už splnily dějinný účel, jako byly například Sirky, Asketa, jako to časem pravděpodobně bude Světová fáze Bezvíčku, atd. Svíčky už nejsou prostor pro velké experimenty a já jsem za to rád. Hra, která se neustále jen tak pro zábavu mění, ztrácí důvěryhodnost.

Mně osobně by nevadil ani přístup „projdi všechna stanoviště, jak umíš, a klidně sleduj jiný tým, když ho doženeš a nesetřese tě“. Už jsem to koneckonců zmínil. A otevřeně po něm volám. Ale míním si ho užít jako hráč. Podobně jako se těším na hru, kde budu moci na základě splněného úkolu uškodit nejnebezpečnějšímu soupeři a podobně. A vím, že je to utopie. Že pokud by nakrásně nějaký odvážlivec s takovou hrou na trh přišel, stačí jedno družstvo z deseti, které tu hru hrát bude, ale z morálních důvodů po svém, druhé družstvo z deseti, které ho pak vyhlásí morálním vítězem, a organizátor srazí podpatky a poslušně vykročí, kam mu duch Tmou ukáže. Ale třeba se pletu. Třeba se najde někdo, kdo na duchy nevěří, a bude to sekáč, který se nazakecá. Ani u Zdi nářků.

10

Reportáž

Ondra(ROFLCOPTER!) 8.9.2011 v 13:11

Reportáž týmu ROFLCOPTER! sepsanou Patchesem najdete zde:

https://sites.google.com/…ezvicek-2011

1234567...