Zeď nářků

...9101112131415...
111

Haluzení?

Héra(Jeníčci) 1.9.2011 v 11:36

Síba: Poslední odstavec tvého stanoviska mě děsí. Znamená, že já jako hráč mám odvozovat etičnost svého postupu podle toho, co si o obtížnosti šifry myslí její autor.

112

haluzení - Hérův dotazník

Richard(Borci v uvozovkách) 1.9.2011 v 11:00
  1. Ano
  2. Ano
  3. Ano

Zdůvodněno to je v mém prvním příspěvku, žádný z postupů není jednoznačný a reprodukovatelný (záleží na tom, že si myslím, že nějaký atribut – 8 znaků – má právě tuto a ne jinou možnost). Není to ovšem výsledek použití nějakého deterministického postupu ale odhadu.

To samé platí i pro to, co popisuje Ivoš.

Na druhou stranu, je zjevné, že každé nevyřešení, které zde bylo zmíněno, je spojeno s různou mírou úsilí a analýzy a právě v reakcích je vidět, že někteří odvozují hranici haluzení (resp. vyřešení/nevy­řešení) spíš od tohoto úsilí a osobního přesvědčení (o správnosti), než od algoritmické správnosti.

113

Haluzení

Síba 1.9.2011 v 10:56

Pokusím se zformulovat stanovisko:

Obecně: Za haluzení nepovažuji, pokud někdo na základě zadání dospěje k závěru, že tajenka bude s pravděpodobností hraničící s jistotou znít TŘESKOPRSKY. Pravděpodobnost hraničící s jistotou značí zhruba to, že si dovedete představit jen jako trojského koně, že to tak vypadá a přitom není. To neznamená, že tam ten trojský kůň být nemůže a že nemůže skutečná tajenka znít PRSKOTŘESKY. Pokud tímto způsobem postupujete, vždy je to vaše riziko, že dojdete na základě neúplného řešení jinam, nebo se chytíte do pasti. A není to důvod k reklamaci. Tajenka vám musí vždy a za všech okolností vyjít správně.

Konkrétně: Pokud na základě zadání přijdete na to, že by tajenka mohl být osmipísmenný nápis SLUNEČNÁ ve slepeckém písmu, tak je to málo, protože to není pravděpodobnost hraničící s jistotou. Jste-li schopni v této věci tu jistotu mít (nenapadá mne přesně, jak), je postup dále korektní za předpokladu, že se podaří jiné možné tajenky vyloučit. V tomto případě především tajenka NAMLÝNKU. Pokud máte dostatek odpovědí, je nejlepším potvrzením správnosti kontrola četnosti znaků.

Pokud máte potvrzenu správnost slepeckého písma tím, že odhalíte některou z jeho souřadnic, mělo by být vyloučení tajenky NAMLÝNKU formalitou, ale mělo by proběhnout, nejlépe na základě prověření četnosti znaků. V takovém případě je postup dále korektní vždy. (Opět, neznamená to, že musí být nutně správný.)

Otázková šifra neměla odhadnutelnou tajenku z mála (nikoli z ničeho) jako důsledek autorského opomenutí, nýbrž jako důsledek autorského záměru. U jedné z nejtěžších šifer hry jsme považovali za správné, aby bylo možné ze správně rozpracované šifry odhalit správnou tajenku bez toho, aby bylo nutné trvat na odhalení všech prvků.

114

Hérovi

Ondra(Černý racek) 1.9.2011 v 10:43
  1. Ano (zcela minu jakýkoli obsah šifry)
  2. Ano (jestli to teda dobře chápu, tak rozdíl od 1 je minimální, jen si krom operace 6*8=48 všimnu, že jsou v zadání nějaké otázky?)
  3. Ne (tohle už mi přijde jako postup podle dostatečně odůvodněné hypotézy)
115

Haluzení?

Héra(Jeníčci) 1.9.2011 v 10:33

Richard, Lydka, Ivo: Všichni mi odpovídáte hezky a samozřejmě jsem chtěl i toto vedení diskuse. Všichni se ale, úmyslně či ne, vyhýbáte konkrétním odpovědím na tři zcela konkrétní otázky, které jsem položil. Buďte tak hodní (a platí to i pro případné další) a přidejte třikrát ano/ne. Zdůvodnění k tomu, to samozřejmě vadit nebude.

Je to zajímavé právě u Svíček, které před pár lety na falešném stanovišti chytaly týmy, které ho odhadly podle počtu písmen. Myslím, že chycených se tehdy nikdo neptal, zda svůj odhad mají podložen nějakými pravděpodobnostmi nebo jinak, ale nejsem si jist.

116

Fosa 1.9.2011 v 10:20

K Ivošově příspěvku – jakmile jsme opouštěli hospodu směrem na Slunečnou, pravděpodobně jsme již měli správný systém, kterak seřadit tečky do správné polohy tvořící konkrétní písmena – tedy srovnání podle pozic 1–6 v rastru Brailla, což byl způsob, který jsme cestou na další stanoviště vyhodnotili jako nejpravděpodob­nější. Nechce se mi teď ověřovat, zda byl předpoklad správný, nicméně nalezení „čistého“ seřazení by byla otázka tak max 15 minut dalšího sezení v hospodě. Pokud si lze těchto 15 minut ušetřit a zároveň mít na několika písmenech potvrzeno, že je Slunečná správně, nevidím důvod, proč luštit dál.

117

Haluzeni

Ivo C. 1.9.2011 v 09:56

No Héro, zrovna u této šifry byl náš postup následující:

Odhalena možnost kódování Brailla (6 pozic).

Analýza všech bílých a černých teček – potvrzení, že to je Braille na 100 procent.

Pohled do mapy – Slunečná.

Ověření, že počty bílých a černých teček + jejich pozice (teda ověřovali jsme to jen na 3 klíčových pozicích vlevo nahoře, vpravo uprostřed a vlevo dole) souhlasí s v Braillu zapsaným slovem SLUNECNA.

Tohle podle mě není žádné haluzení – luštění s použítím mapy pochopitelně ano. Haluzení je, když něco odhadneš, že by to tak mohlo být, ale nemáš to nijak důkladně potvrzeno. My jsme věděli, že v tajence jsou zakódována písmena SLUNECNA, jen jsme nenašli (resp. jsme ho ani nehledali) znak, který to měl uspořádat. Dolušťovat šifru do posledního detailu, když už jsem si stoprocentně jistý, kam vede, je podle mě zbytečná práce.

118

mapa

Šinďa(Seš-lost) 1.9.2011 v 09:55

Taky bych klidně něco připlatil za lepší mapu. Letos byla KČT dost často úplně mimo, takže jsme párkrát GPS vytáhli (kdyby nám v terénu nešlo o dohnání Tykadel, tak bych asi zkoušel bojovat bez ní:)). Jinak bych se zákazem GPS do budoucna souhlasil, protože orientace v terénu je pro mě prostě zábavnou součástí Svíček.

119

doplněk

Ivo C. 1.9.2011 v 09:42

Ale aby bylo jasno, byla to jen odpověď na orgovskou otázku, sám bych volání po speciálně vytvořené mapě neiniciova:) Pochopil jsem to tak, že by třeba byla možnost mít k dispozici nějakou mapu běžně nesehnatelnou, což nelze odmítnout:)

120

mapa

Ivo C. 1.9.2011 v 09:37

Síbo: my si asi nerozumíme – za tou větou si pořád stojím. Na mapu jsme nadávali, ale popasovali se s ní:) To ale není nijak v rozporu s tím, že bez GPS bychom asi letos hodně kuforvali – bez mučení přiznávám, že někdy jsem byl z mapy hodně zmatený – však jste se chechtali hned na staru.

A na otázku, jestli bych bral nějakou zajímavou mapu za vyšší startovné + zákaz GPS – je u mě logická odpověď – GPS mám nerad, ale používáme ji, protože bychom (minimálně letos) bez ní byli o hodně pomalejší. Když bude zakázána, tak zvesela budeme kufrovat (nebo taky ne, páč si dáme většího majzla a půjdeme víc na jistotu:).

...9101112131415...