Zeď nářků

...2345678
71

Pravidlo...

Síba 13.7.2015 v 16:19

…přeloženo snad do lepší češtiny. (Alešova formulace je srozumitelnější, ale ne úplně správná, neboť Bezvíčkem se dají body i ztrácet.)

72

Díky,

JiříK (Corn Flakes) 12.7.2015 v 15:05

už je to jasné i mně.

Aleši, minimálně pro mě je tvoje formulace mnohem srozumitelnější.

73

Urceny limit

Ales 10.7.2015 v 19:00

Ok, takže lepší popis, co to vystihuje, je „nezapočtení získaných bodů z Bezvíčku“, jo?

Tak teď kdo bude ten asketa, co si nevezme žádnou nápovědu, aby to ostatním osolil?

74

JiříKu

Síba 7.7.2015 v 13:48

Určený limit je –4, neboť –2–2. Družstvo A má ve výchozím stavu –2 body. Ale jinými slovy se počítá pouze suma bodových ztrát, nikoli zisků.

Družstvo A limit splňuje, poté, co projde do Finále, jej začne splňovat i družstvo B.

75

Asi tomu nerozumím ani teď

JiříK (Corn Flakes) 5.7.2015 v 19:11

„Určený limit pomocných bodů je roven počtu pomocných bodů, který má aktuálně družstvo s nejvyšším počtem pomocných bodů po odečtení případného bodového zisku z Bezvíčku, jež současně ještě nepostoupilo do Finále.“

Opravdu „po odečtení“? Nemá to být spíše „po přičtení“?

Hypotetická situace: družstvo A bralo 1 nápovědu, má tedy stav –4 body. Družstvo B a všechna ostatní družstva brala 2 nápovědy, mají tedy stav –8 bodů. Družstvo A navíc získalo 2 body z Bezvíčku, žádné jiné družstvo zatím žádný bod z Bezvíčku nezískalo. Na turniket přijdou zároveň družstva A a B. Jaký je v tu chvíli limit? Podle vzorce mi vychází –6 bodů (-4 – 2), ale čekal bych spíše –2 body (-4 + 2).

Ať tak či onak, družstvo A by mělo tento limit splňovat a tudíž bez dalšího doplňování bodů ihned postoupit do finále. Chápu to správně, že po postupu družstva A do finále se limit sníží na –8 bodů a družstvo B tedy ihned bez doplňování bodů postoupí do finále též?

76

Yenyo...

Síba 30.6.2015 v 16:23

…jojo. Bude to stejné jako loni, předloni, předpředloni atd. Jediná hypotetická situace, kdy to stejné nebude, bude stav, kdy všichni s výjimkou případných finalistů budou mít čerpanou nápovědu.

77

Určený limit/určený stav

Yenya 29.6.2015 v 14:01

Šlo by nějak ilustrovat herní systém na příkladech? Rozumím tomu dobře, že pokud nějaké družstvo vzdá hru na prvním stanovišti, aniž by si vzalo nápovědu (a tedy mu zůstane 0 bodů do konce hry), bude ten „určený limit“ nebo „určený stav“ (je to totéž?) roven 0 bodům, a tedy systém hry bude stejný jako loni? Čtu to už potřetí a není mi jasné, jak to má fungovat.

78

opraveno

Síba 1.6.2015 v 10:36

Už to jde.

79

Nářek č. 1

Václaf(poTrati) 1.6.2015 v 00:32

Nelze editovat tým :-(

80

Síba 1.6.2015 v 00:01

Tak. A teď naříkejte.

...2345678